بیوگرافی کامل اسماعیل ارحام صدر

متن کامل بیوگرافی اسماعیل ارحام صدر

«اسماعیل ارحام صدر» در آثاری همچون «هزاردستان»، «آقای هالو»، «گاو»، «ستاره‌ای چشمک زد»، «یکی بود یکی نبود»، «خورشید می‌درخشد» به عنوان «بازیگر»، «ساخت دکور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اسماعیل ارحام صدر

«اسماعیل ارحام صدر» در آثاری همچون «هزاردستان»، «آقای هالو»، «گاو»، «ستاره‌ای چشمک زد»، «یکی بود یکی نبود»، «خورشید می‌درخشد» به عنوان «بازیگر»، «ساخت دکور» حضور داشته است.

فیلموگرافی اسماعیل ارحام صدر

(+ اضافه کردن اثر به سوابق اسماعیل ارحام صدر)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.1
1358
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.7
1349
6.7
1348
0.0
1342
0.0
1338
0.0
1335
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اسماعیل ارحام صدر

آخرین مشارکت های کاربران