بیوگرافی کامل مسعود اسدالهی

متن کامل بیوگرافی مسعود اسدالهی

«مسعود اسدالهی» در آثاری همچون «قرنطینه»، «پسرک»، «باباخالدار»، «علی‌کنکوری»، «آرامش در حضور دیگران»، «درشکه‌چی»، «دزد و پاسبان»، «همسفر»، «در شهر خبری نیست»، «پل»، «بدنام»، «یک چمدان سکس»، «راز درخت سنجد» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مسعود اسدالهی

«مسعود اسدالهی» در آثاری همچون «قرنطینه»، «پسرک»، «باباخالدار»، «علی‌کنکوری»، «آرامش در حضور دیگران»، «درشکه‌چی»، «دزد و پاسبان»، «همسفر»، «در شهر خبری نیست»، «پل»، «بدنام»، «یک چمدان سکس»، «راز درخت سنجد» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1362
0.0
1354
5.3
1354
6.9
1352
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1362
7.0
1356
0.0
1354
5.3
1354
6.9
1352
6.8
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1350
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مسعود اسدالهی

آخرین مشارکت های کاربران