بیوگرافی کامل عدیله اشراق

متن کامل بیوگرافی عدیله اشراق

«عدیله اشراق» در آثاری همچون «بلند پرواز»، «سوگند سکوت»، «یاقوت سه چشم»، «ارادتمند شما عزراییل»، «خانه کنار دریا»، «شوهر آهوخانم»، «یکه‌بزن»، «گردباد زندگی»، «فردای باشکوه»، «میلیونرهای گرسنه»، «ولگردها»، «شهر فرنگ»، «خداحافظ تهران»، «هاشم‌خان»، «سه قهرمان»، «پسر دهاتی»، «میلیونر فراری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عدیله اشراق

«عدیله اشراق» در آثاری همچون «بلند پرواز»، «سوگند سکوت»، «یاقوت سه چشم»، «ارادتمند شما عزراییل»، «خانه کنار دریا»، «شوهر آهوخانم»، «یکه‌بزن»، «گردباد زندگی»، «فردای باشکوه»، «میلیونرهای گرسنه»، «ولگردها»، «شهر فرنگ»، «خداحافظ تهران»، «هاشم‌خان»، «سه قهرمان»، «پسر دهاتی»، «میلیونر فراری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عدیله اشراق

آخرین مشارکت های کاربران