بیوگرافی کامل افسون

متن کامل بیوگرافی افسون

« افسون» در آثاری همچون «بابا نان داد»، «اجل معلق»، «دو دل و یک دلبر»، «دنیای آبی»، «ماجرای شب ژانویه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی افسون

« افسون» در آثاری همچون «بابا نان داد»، «اجل معلق»، «دو دل و یک دلبر»، «دنیای آبی»، «ماجرای شب ژانویه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های افسون