بیوگرافی کامل حمید افشار

متن کامل بیوگرافی حمید افشار

«حمید افشار» در آثاری همچون «شب دهم»، «بهار»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «کمال‌الملک»، «چلچراغ»، «ذبیح»، «کندو»، «کج‌کلاه‌خان»، «قلندر»، «قایقرانان»، «نانجیب»، «باباشمل»، «ایوب»، «میعادگاه خشم»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه»، «طوقی»، «جعفر و گلنار»، «سکه شانس»، «بهشت دور نیست»، «قصر زرین»، «پلی به سوی بهشت»، «سلطان قلبها»، «لوطی قرن‌بیستم»، «مرد حنجره طلایی»، «نیم‌وجبی»، «مرد بی ستاره»، «بت‌شکن»، «شورش»، «دشمن»، «مرد»، «فرار از زندگی»، «پخمه»، «مرد جنگلی»، «مردی از جنوب شهر»، «دنیای آبی»، «مردی از اصفهان»، «معجزه»، «چرخ‌فلک»، «گدایان تهران»، «سه ناقلا در ژاپن»، «حاتم طایی»، «سه تا نخاله»، «نبرد غول‌ها»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها»، «دزد شهر»، «باباخالدار» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمید افشار

«حمید افشار» در آثاری همچون «شب دهم»، «بهار»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «کمال‌الملک»، «چلچراغ»، «ذبیح»، «کندو»، «کج‌کلاه‌خان»، «قلندر»، «قایقرانان»، «نانجیب»، «باباشمل»، «ایوب»، «میعادگاه خشم»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه»، «طوقی»، «جعفر و گلنار»، «سکه شانس»، «بهشت دور نیست»، «قصر زرین»، «پلی به سوی بهشت»، «سلطان قلبها»، «لوطی قرن‌بیستم»، «مرد حنجره طلایی»، «نیم‌وجبی»، «مرد بی ستاره»، «بت‌شکن»، «شورش»، «دشمن»، «مرد»، «فرار از زندگی»، «پخمه»، «مرد جنگلی»، «مردی از جنوب شهر»، «دنیای آبی»، «مردی از اصفهان»، «معجزه»، «چرخ‌فلک»، «گدایان تهران»، «سه ناقلا در ژاپن»، «حاتم طایی»، «سه تا نخاله»، «نبرد غول‌ها»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها»، «دزد شهر»، «باباخالدار» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1380
7.2
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1354
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمید افشار