بیوگرافی کامل پریدخت اقبال‌پور

متن کامل بیوگرافی پریدخت اقبال‌پور

«پریدخت اقبال‌پور» در آثاری همچون «بزرگ خیلی بزرگ»، «سراب»، «آخرین خون»، «تابع قانون»، «شقایق»، «شانس زندگی»، «آواز تهران»، «یوزپلنگ»، «جدال»، «سامان»، «زنجیرهای ابریشمی»، «حماسه مهران»، «شکار در شب»، «یک روز گرم»، «عقاب‌ها»، «مترسک»، «مرگ سفید»، «سناتور»، «پیک جنگل»، «رهایی»، «کیلومتر پنج»، «بازجویی یک جنایت»، «دانه‌های گندم»، «فرار از بند»، «مبارزی در نیمه‌راه / شب بازیگران»، «لبه تیغ»، «ماجراهای علاالدین و چراغ جادو»، «زخم خنجر رفیق»، «سایه‌های بلند باد»، «مشکل آقای اعتماد»، «شادی‌های زندگی ما»، «مردی در آتش»، «غلام‌زنگی»، «مظفر»، «سرطلایی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پریدخت اقبال‌پور

«پریدخت اقبال‌پور» در آثاری همچون «بزرگ خیلی بزرگ»، «سراب»، «آخرین خون»، «تابع قانون»، «شقایق»، «شانس زندگی»، «آواز تهران»، «یوزپلنگ»، «جدال»، «سامان»، «زنجیرهای ابریشمی»، «حماسه مهران»، «شکار در شب»، «یک روز گرم»، «عقاب‌ها»، «مترسک»، «مرگ سفید»، «سناتور»، «پیک جنگل»، «رهایی»، «کیلومتر پنج»، «بازجویی یک جنایت»، «دانه‌های گندم»، «فرار از بند»، «مبارزی در نیمه‌راه / شب بازیگران»، «لبه تیغ»، «ماجراهای علاالدین و چراغ جادو»، «زخم خنجر رفیق»، «سایه‌های بلند باد»، «مشکل آقای اعتماد»، «شادی‌های زندگی ما»، «مردی در آتش»، «غلام‌زنگی»، «مظفر»، «سرطلایی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پریدخت اقبال‌پور

آخرین مشارکت های کاربران