بیوگرافی کامل الیاسی

متن کامل بیوگرافی الیاسی

« الیاسی» در آثاری همچون «بت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی الیاسی

« الیاسی» در آثاری همچون «بت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1355
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های الیاسی