بیوگرافی کامل صفر امینی

متن کامل بیوگرافی صفر امینی

«صفر امینی» در آثاری همچون «کلک نزن خوشگله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی صفر امینی

«صفر امینی» در آثاری همچون «کلک نزن خوشگله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1355
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های صفر امینی