بیوگرافی کامل محمدعلی باطنی

متن کامل بیوگرافی محمدعلی باطنی

«محمدعلی باطنی» در آثاری همچون «هراس»، «روز فرشته»، «بدل»، «چشم شیطان»، «پنجاه روز التهاب»، «ترانزیت»، «از بلور خون»، «بلوف»، «پرتگاه»، «آلما»، «راز گل شب‌بو»، «من زمین را دوست دارم»، «جای امن»، «لبه تیغ»، «رابطه پنهانی»، «تابع قانون»، «چشم‌هایم برای تو»، «طعمه»، «شکوه بازگشت»، «آذرخش»، «حمله خرچنگ‌ها»، «پرواز را به خاطر بسپار»، «تونل»، «مرغابی وحشی»، «راز چشمه سرخ»، «عملیات کرکوک»، «امید»، «دیگه چه خبر»، «دو همسفر»، «ردپای گرگ»، «دره شاپرک‌ها»، «برخورد»، «تبعیدی‌ها»، «خمره»، «پوتین»، «دو نیمه سیب»، «اتل متل توتوله»، «قربانی»، «ملک خاتون»، «خون‌بس»، «ابلیس»، «گربه آوازخوان»، «حکایت آن مرد خوشبخت»، «در آرزوی ازدواج»، «مجنون»، «آتش در خرمن»، «نقش عشق»، «به خاطر همه چیز»، «فرماندار»، «چون ابر در بهاران»، «زندان دیو»، «راز کوکب»، «تا مرز دیدار»، «مرگ پلنگ»، «خواستگاری»، «فانی»، «دلار»، «دوران سربی»، «سلام سرزمین من»، «شاخه‌های بید»، «گراند سینما»، «آخرین لحظه»، «محکومین / نوری‌در ظلمت»، «سیمرغ»، «بهار در پاییز»، «بحران»، «کمینگاه»، «سازمان 4»، «ویزا»، «صعود»، «جمیل»، «شکوه زندگی»، «در انتظار شیطان»، «گل مریم»، «سایه‌های غم»، «خبرچین»، «مقاومت»، «وکیل اول»، «بگذار زندگی کنم»، «گذرگاه»، «ملاقات»، «یوزپلنگ»، «آوار»، «بلمی به‌سوی ساحل»، «زایر خلف»، «مدرک جرم»، «زنگ‌ها»، «مشت»، «پایگاه جهنمی»، «شکار در شب»، «شب شکن»، «آشیانه مهر»، «عقاب‌ها»، «یک روز گرم»، «برگ و باد»، «گل‌های داودی»، «طائل»، «پیک جنگل»، «عبور از میدان مین»، «بالاش»، «ملخ زدگان»، «بنفشه‌زار»، «بازداشتگاه»، «دادا»، «برزخی‌ها»، «جانبازان»، «سیم خاردار»، «تب مرگ / افیون»، «عصیانگران»، «در محاصره»، «بازرس ویژه»، «مفسدین»، «انفجار»، «قیام»، «اعدامی»، «از فریاد تا ترور»، «خشم الهی»، «فریاد مجاهد»، «به دادم برس رفیق»، «قدغن»، «سرنوشت‌سازان»، «ماجراهای علاالدین و چراغ جادو»، «فریادرس»، «قول مرد»، «سفر سنگ»، «حرمت رفیق»، «فری دست قشنگ»، «زن»، «خدا قوت»، «مشکل آقای اعتماد»، «گل‌های کاغذی»، «در شهر خبری نیست»، «شب زخمی»، «خان‌نایب»، «بی‌نشان»، «پیش‌کسوت»، «آلوده»، «مهرگیاه»، «دزد سوم»، «هیاهو»، «خشم و خون»، «ابرمرد» به عنوان «طراح پوستر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدعلی باطنی

«محمدعلی باطنی» در آثاری همچون «هراس»، «روز فرشته»، «بدل»، «چشم شیطان»، «پنجاه روز التهاب»، «ترانزیت»، «از بلور خون»، «بلوف»، «پرتگاه»، «آلما»، «راز گل شب‌بو»، «من زمین را دوست دارم»، «جای امن»، «لبه تیغ»، «رابطه پنهانی»، «تابع قانون»، «چشم‌هایم برای تو»، «طعمه»، «شکوه بازگشت»، «آذرخش»، «حمله خرچنگ‌ها»، «پرواز را به خاطر بسپار»، «تونل»، «مرغابی وحشی»، «راز چشمه سرخ»، «عملیات کرکوک»، «امید»، «دیگه چه خبر»، «دو همسفر»، «ردپای گرگ»، «دره شاپرک‌ها»، «برخورد»، «تبعیدی‌ها»، «خمره»، «پوتین»، «دو نیمه سیب»، «اتل متل توتوله»، «قربانی»، «ملک خاتون»، «خون‌بس»، «ابلیس»، «گربه آوازخوان»، «حکایت آن مرد خوشبخت»، «در آرزوی ازدواج»، «مجنون»، «آتش در خرمن»، «نقش عشق»، «به خاطر همه چیز»، «فرماندار»، «چون ابر در بهاران»، «زندان دیو»، «راز کوکب»، «تا مرز دیدار»، «مرگ پلنگ»، «خواستگاری»، «فانی»، «دلار»، «دوران سربی»، «سلام سرزمین من»، «شاخه‌های بید»، «گراند سینما»، «آخرین لحظه»، «محکومین / نوری‌در ظلمت»، «سیمرغ»، «بهار در پاییز»، «بحران»، «کمینگاه»، «سازمان 4»، «ویزا»، «صعود»، «جمیل»، «شکوه زندگی»، «در انتظار شیطان»، «گل مریم»، «سایه‌های غم»، «خبرچین»، «مقاومت»، «وکیل اول»، «بگذار زندگی کنم»، «گذرگاه»، «ملاقات»، «یوزپلنگ»، «آوار»، «بلمی به‌سوی ساحل»، «زایر خلف»، «مدرک جرم»، «زنگ‌ها»، «مشت»، «پایگاه جهنمی»، «شکار در شب»، «شب شکن»، «آشیانه مهر»، «عقاب‌ها»، «یک روز گرم»، «برگ و باد»، «گل‌های داودی»، «طائل»، «پیک جنگل»، «عبور از میدان مین»، «بالاش»، «ملخ زدگان»، «بنفشه‌زار»، «بازداشتگاه»، «دادا»، «برزخی‌ها»، «جانبازان»، «سیم خاردار»، «تب مرگ / افیون»، «عصیانگران»، «در محاصره»، «بازرس ویژه»، «مفسدین»، «انفجار»، «قیام»، «اعدامی»، «از فریاد تا ترور»، «خشم الهی»، «فریاد مجاهد»، «به دادم برس رفیق»، «قدغن»، «سرنوشت‌سازان»، «ماجراهای علاالدین و چراغ جادو»، «فریادرس»، «قول مرد»، «سفر سنگ»، «حرمت رفیق»، «فری دست قشنگ»، «زن»، «خدا قوت»، «مشکل آقای اعتماد»، «گل‌های کاغذی»، «در شهر خبری نیست»، «شب زخمی»، «خان‌نایب»، «بی‌نشان»، «پیش‌کسوت»، «آلوده»، «مهرگیاه»، «دزد سوم»، «هیاهو»، «خشم و خون»، «ابرمرد» به عنوان «طراح پوستر» حضور داشته است.

جوایز محمدعلی باطنی
جوایز محمدعلی باطنی
جوایز محمدعلی باطنی
محمدعلی باطنی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
1373
0.0
1372
7.0
1372
7.0
1372
7.0
1372
7.0
1372
5.0
1372
0.0
1372
0.0
1372
0.0
1372
7.0
1372
7.0
1372
7.0
1371
7.0
1371
0.0
1371
0.0
1371
7.0
1371
7.0
1371
0.0
1371
0.0
1371
7.3
1371
7.0
1371
0.0
1370
7.0
1370
7.0
1370
0.0
1370
7.0
1370
7.0
1370
7.0
1370
7.0
1370
7.0
1370
7.0
1370
0.0
1370
0.0
1370
7.0
1370
0.0
1370
5.5
1370
7.0
1369
7.0
1369
7.0
1369
7.0
1369
0.0
1369
7.0
1369
0.0
1369
0.0
1369
7.0
1369
7.0
1369
0.0
1369
7.0
1369
0.0
1369
7.0
1368
0.0
1368
7.0
1368
7.1
1368
0.0
1368
0.0
1367
7.0
1367
0.0
1367
0.0
1367
7.1
1367
7.0
1367
0.0
1366
0.0
1366
7.0
1366
0.0
1366
7.0
1366
0.0
1366
7.0
1366
7.0
1366
7.0
1366
0.0
1366
7.0
1366
7.0
1366
7.0
1366
7.0
1366
0.0
1365
7.0
1365
7.0
1365
7.0
1365
0.0
1364
0.0
1364
7.0
1364
5.5
1364
0.0
1364
0.0
1364
6.9
1364
0.0
1364
5.0
1363
0.0
1363
0.0
1363
0.0
1363
7.0
1363
0.0
1363
0.0
1363
6.9
1363
0.0
1363
7.0
1362
7.0
1362
7.0
1362
0.0
1362
0.0
1362
0.0
1362
7.0
1361
7.0
1361
0.0
1361
0.0
1360
0.0
1360
0.0
1360
0.0
1360
0.0
1360
0.0
1359
0.0
1359
0.0
1359
0.0
1359
0.0
1359
0.0
1358
7.0
1358
7.0
1357
0.0
1357
0.0
1357
0.0
1357
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1353
0.0
1353
7.0
1352
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدعلی باطنی