بیوگرافی کامل محمدعلی باطنی

متن کامل بیوگرافی محمدعلی باطنی

«محمدعلی باطنی» در آثاری همچون «هراس»، «روز فرشته»، «بدل»، «چشم شیطان»، «ترانزیت»، «از بلور خون»، «پرتگاه»، «بلوف»، «آلما»، «راز گل شب‌بو»، «من زمین را دوست دارم»، «جای امن»، «پنجاه روز التهاب»، «لبه تیغ»، «تابع قانون»، «چشم‌هایم برای تو»، «شکوه بازگشت»، «طعمه»، «آذرخش»، «پرواز را به خاطر بسپار»، «حمله خرچنگ‌ها»، «رابطه پنهانی»، «تونل»، «دو همسفر»، «ردپای گرگ»، «دره شاپرک‌ها»، «برخورد»، «تبعیدی‌ها»، «دو نیمه سیب»، «خمره»، «پوتین»، «اتل متل توتوله»، «مرغابی وحشی»، «راز چشمه سرخ»، «عملیات کرکوک»، «امید»، «دیگه چه خبر»، «قربانی»، «مجنون»، «نقش عشق»، «فرماندار»، «به خاطر همه چیز»، «چون ابر در بهاران»، «زندان دیو»، «ملک خاتون»، «خون‌بس»، «ابلیس»، «گربه آوازخوان»، «حکایت آن مرد خوشبخت»، «آتش در خرمن»، «در آرزوی ازدواج»، «تا مرز دیدار»، «مرگ پلنگ»، «خواستگاری»، «فانی»، «راز کوکب»، «دوران سربی»، «سلام سرزمین من»، «آخرین لحظه»، «شاخه‌های بید»، «گراند سینما»، «دلار»، «محکومین / نوری‌در ظلمت»، «صعود»، «جمیل»، «شکوه زندگی»، «گل مریم»، «در انتظار شیطان»، «سایه‌های غم»، «خبرچین»، «بحران»، «سیمرغ»، «بهار در پاییز»، «کمینگاه»، «ویزا»، «سازمان 4»، «بگذار زندگی کنم»، «گذرگاه»، «مقاومت»، «وکیل اول»، «ملاقات»، «یوزپلنگ»، «آوار»، «بلمی به‌سوی ساحل»، «مدرک جرم»، «زنگ‌ها»، «مشت»، «زایر خلف»، «شکار در شب»، «پایگاه جهنمی»، «شب شکن»، «آشیانه مهر»، «عقاب‌ها»، «یک روز گرم»، «برگ و باد»، «گل‌های داودی»، «طائل»، «عبور از میدان مین»، «بالاش»، «ملخ زدگان»، «بنفشه‌زار»، «بازداشتگاه»، «پیک جنگل»، «جانبازان»، «دادا»، «برزخی‌ها»، «تب مرگ / افیون»، «سیم خاردار»، «عصیانگران»، «در محاصره»، «بازرس ویژه»، «مفسدین»، «انفجار»، «قیام»، «اعدامی»، «از فریاد تا ترور»، «فریاد مجاهد»، «خشم الهی»، «قدغن»، «سرنوشت‌سازان»، «ماجراهای علاالدین و چراغ جادو»، «به دادم برس رفیق»، «فری دست قشنگ»، «زن»، «مشکل آقای اعتماد»، «خدا قوت»، «در شهر خبری نیست»، «گل‌های کاغذی»، «شب زخمی»، «خان‌نایب»، «فریادرس»، «قول مرد»، «حرمت رفیق»، «سفر سنگ»، «بی‌نشان»، «پیش‌کسوت»، «دزد سوم»، «آلوده»، «مهرگیاه»، «هیاهو»، «خشم و خون»، «ابرمرد» به عنوان «طراح پوستر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدعلی باطنی

«محمدعلی باطنی» در آثاری همچون «هراس»، «روز فرشته»، «بدل»، «چشم شیطان»، «ترانزیت»، «از بلور خون»، «پرتگاه»، «بلوف»، «آلما»، «راز گل شب‌بو»، «من زمین را دوست دارم»، «جای امن»، «پنجاه روز التهاب»، «لبه تیغ»، «تابع قانون»، «چشم‌هایم برای تو»، «شکوه بازگشت»، «طعمه»، «آذرخش»، «پرواز را به خاطر بسپار»، «حمله خرچنگ‌ها»، «رابطه پنهانی»، «تونل»، «دو همسفر»، «ردپای گرگ»، «دره شاپرک‌ها»، «برخورد»، «تبعیدی‌ها»، «دو نیمه سیب»، «خمره»، «پوتین»، «اتل متل توتوله»، «مرغابی وحشی»، «راز چشمه سرخ»، «عملیات کرکوک»، «امید»، «دیگه چه خبر»، «قربانی»، «مجنون»، «نقش عشق»، «فرماندار»، «به خاطر همه چیز»، «چون ابر در بهاران»، «زندان دیو»، «ملک خاتون»، «خون‌بس»، «ابلیس»، «گربه آوازخوان»، «حکایت آن مرد خوشبخت»، «آتش در خرمن»، «در آرزوی ازدواج»، «تا مرز دیدار»، «مرگ پلنگ»، «خواستگاری»، «فانی»، «راز کوکب»، «دوران سربی»، «سلام سرزمین من»، «آخرین لحظه»، «شاخه‌های بید»، «گراند سینما»، «دلار»، «محکومین / نوری‌در ظلمت»، «صعود»، «جمیل»، «شکوه زندگی»، «گل مریم»، «در انتظار شیطان»، «سایه‌های غم»، «خبرچین»، «بحران»، «سیمرغ»، «بهار در پاییز»، «کمینگاه»، «ویزا»، «سازمان 4»، «بگذار زندگی کنم»، «گذرگاه»، «مقاومت»، «وکیل اول»، «ملاقات»، «یوزپلنگ»، «آوار»، «بلمی به‌سوی ساحل»، «مدرک جرم»، «زنگ‌ها»، «مشت»، «زایر خلف»، «شکار در شب»، «پایگاه جهنمی»، «شب شکن»، «آشیانه مهر»، «عقاب‌ها»، «یک روز گرم»، «برگ و باد»، «گل‌های داودی»، «طائل»، «عبور از میدان مین»، «بالاش»، «ملخ زدگان»، «بنفشه‌زار»، «بازداشتگاه»، «پیک جنگل»، «جانبازان»، «دادا»، «برزخی‌ها»، «تب مرگ / افیون»، «سیم خاردار»، «عصیانگران»، «در محاصره»، «بازرس ویژه»، «مفسدین»، «انفجار»، «قیام»، «اعدامی»، «از فریاد تا ترور»، «فریاد مجاهد»، «خشم الهی»، «قدغن»، «سرنوشت‌سازان»، «ماجراهای علاالدین و چراغ جادو»، «به دادم برس رفیق»، «فری دست قشنگ»، «زن»، «مشکل آقای اعتماد»، «خدا قوت»، «در شهر خبری نیست»، «گل‌های کاغذی»، «شب زخمی»، «خان‌نایب»، «فریادرس»، «قول مرد»، «حرمت رفیق»، «سفر سنگ»، «بی‌نشان»، «پیش‌کسوت»، «دزد سوم»، «آلوده»، «مهرگیاه»، «هیاهو»، «خشم و خون»، «ابرمرد» به عنوان «طراح پوستر» حضور داشته است.

جوایز محمدعلی باطنی
جوایز محمدعلی باطنی
جوایز محمدعلی باطنی
محمدعلی باطنی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
1373
0.0
1372
7.0
1372
7.0
1372
7.0
1372
0.0
1372
5.0
1372
0.0
1372
0.0
1372
7.0
1372
7.0
1372
7.0
1372
7.0
1371
0.0
1371
0.0
1371
7.0
1371
7.0
1371
0.0
1371
7.3
1371
0.0
1371
7.0
1371
7.0
1371
7.0
1370
7.0
1370
7.0
1370
7.0
1370
7.0
1370
7.0
1370
0.0
1370
0.0
1370
0.0
1370
0.0
1370
7.0
1370
7.0
1370
0.0
1370
7.0
1370
5.5
1370
0.0
1369
7.0
1369
0.0
1369
7.0
1369
7.0
1369
0.0
1369
7.0
1369
7.0
1369
7.0
1369
7.0
1369
0.0
1369
0.0
1369
7.0
1369
0.0
1368
7.0
1368
7.1
1368
0.0
1368
7.0
1368
7.0
1367
0.0
1367
7.0
1367
0.0
1367
7.1
1367
0.0
1367
0.0
1366
7.0
1366
7.0
1366
0.0
1366
7.0
1366
7.0
1366
7.0
1366
7.0
1366
0.0
1366
0.0
1366
7.0
1366
7.0
1366
7.0
1366
0.0
1366
7.0
1365
7.0
1365
0.0
1365
7.0
1365
0.0
1364
0.0
1364
7.0
1364
5.5
1364
0.0
1364
6.9
1364
0.0
1364
0.0
1364
0.0
1363
5.0
1363
0.0
1363
0.0
1363
7.0
1363
0.0
1363
0.0
1363
6.9
1363
0.0
1363
7.0
1362
7.0
1362
0.0
1362
0.0
1362
0.0
1362
7.0
1362
0.0
1361
7.0
1361
7.0
1361
0.0
1360
0.0
1360
0.0
1360
0.0
1360
0.0
1360
0.0
1359
0.0
1359
0.0
1359
0.0
1359
0.0
1359
7.0
1358
0.0
1358
0.0
1357
0.0
1357
0.0
1357
7.0
1357
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1353
0.0
1353
7.0
1352
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدعلی باطنی