بیوگرافی کامل حبیب الله بلور

متن کامل بیوگرافی حبیب الله بلور

«حبیب الله بلور» در آثاری همچون «جنگجویان کوچولو»، «خر دجال»، «ظفر»، «عباسه و جعفر برمکی»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «پهلوان در قرن اتم»، «مردان سحر»، «دزد و پاسبان»، «آدم و حوا»، «مرد جنگلی»، «عروس بیانکا»، «لیلی و مجنون»، «رام کردن مرد وحشی»، «قصر زرین»، «مالک دوزخ»، «سلطان قلبها»، «خشم کولی»، «آواره‌های تهران»، «ببر مازندران»، «زنی به نام شراب»، «مردی از اصفهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حبیب الله بلور

«حبیب الله بلور» در آثاری همچون «جنگجویان کوچولو»، «خر دجال»، «ظفر»، «عباسه و جعفر برمکی»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «پهلوان در قرن اتم»، «مردان سحر»، «دزد و پاسبان»، «آدم و حوا»، «مرد جنگلی»، «عروس بیانکا»، «لیلی و مجنون»، «رام کردن مرد وحشی»، «قصر زرین»، «مالک دوزخ»، «سلطان قلبها»، «خشم کولی»، «آواره‌های تهران»، «ببر مازندران»، «زنی به نام شراب»، «مردی از اصفهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حبیب الله بلور

آخرین مشارکت های کاربران