بیوگرافی کامل حبیب الله بلور

متن کامل بیوگرافی حبیب الله بلور

«حبیب الله بلور» در آثاری همچون «جنگجویان کوچولو»، «خر دجال»، «ظفر»، «عباسه و جعفر برمکی»، «پهلوان در قرن اتم»، «مردان سحر»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «دزد و پاسبان»، «آدم و حوا»، «مرد جنگلی»، «عروس بیانکا»، «لیلی و مجنون»، «رام کردن مرد وحشی»، «قصر زرین»، «مالک دوزخ»، «آواره‌های تهران»، «ببر مازندران»، «سلطان قلبها»، «خشم کولی»، «مردی از اصفهان»، «زنی به نام شراب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حبیب الله بلور

«حبیب الله بلور» در آثاری همچون «جنگجویان کوچولو»، «خر دجال»، «ظفر»، «عباسه و جعفر برمکی»، «پهلوان در قرن اتم»، «مردان سحر»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «دزد و پاسبان»، «آدم و حوا»، «مرد جنگلی»، «عروس بیانکا»، «لیلی و مجنون»، «رام کردن مرد وحشی»، «قصر زرین»، «مالک دوزخ»، «آواره‌های تهران»، «ببر مازندران»، «سلطان قلبها»، «خشم کولی»، «مردی از اصفهان»، «زنی به نام شراب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حبیب الله بلور

آخرین مشارکت های کاربران