بیوگرافی کامل رضا بنی احمد

متن کامل بیوگرافی رضا بنی احمد

«رضا بنی احمد» در آثاری همچون «قسم»، «دو آقای باشخصیت»، «قیامت عشق»، «علی‌کنکوری»، «صخره سیاه»، «کاکل‌زری»، «رگبار»، «استوار و پاسبان»، «خانه قمرخانم»، «پدر که ناخلف افتد»، «راز درخت سنجد»، «درشکه‌چی»، «عزیز قرقی»، «حادثه جویان»، «اجل معلق»، «سوقات اصفهان»، «غول بیابونی»، «مرد حنجره طلایی»، «شکار شوهر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا بنی احمد

«رضا بنی احمد» در آثاری همچون «قسم»، «دو آقای باشخصیت»، «قیامت عشق»، «علی‌کنکوری»، «صخره سیاه»، «کاکل‌زری»، «رگبار»، «استوار و پاسبان»، «خانه قمرخانم»، «پدر که ناخلف افتد»، «راز درخت سنجد»، «درشکه‌چی»، «عزیز قرقی»، «حادثه جویان»، «اجل معلق»، «سوقات اصفهان»، «غول بیابونی»، «مرد حنجره طلایی»، «شکار شوهر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا بنی احمد

آخرین مشارکت های کاربران