بیوگرافی کامل همایون بهادران

متن کامل بیوگرافی همایون بهادران

«همایون بهادران» در آثاری همچون «جاده»، «فتنه چکمه‌پوش»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه»، «لیلی و مجنون»، «قهرمانان»، «شکوه قهرمان»، «تنگه اژدها»، «بر آسمان نوشته» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی همایون بهادران

«همایون بهادران» در آثاری همچون «جاده»، «فتنه چکمه‌پوش»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه»، «لیلی و مجنون»، «قهرمانان»، «شکوه قهرمان»، «تنگه اژدها»، «بر آسمان نوشته» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های همایون بهادران

آخرین مشارکت های کاربران