بیوگرافی کامل بهرام

متن کامل بیوگرافی بهرام

« بهرام» در آثاری همچون «ولی‌نعمت»، «کوثر»، «آشیانه خورشید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهرام

« بهرام» در آثاری همچون «ولی‌نعمت»، «کوثر»، «آشیانه خورشید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1355
0.0
1353
0.0
1346
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهرام