بیوگرافی کامل احمد بهروزی

متن کامل بیوگرافی احمد بهروزی

«احمد بهروزی» در آثاری همچون «شبح کژدم»، «دزد و نویسنده»، «پلاک»، «تفنگ شکسته»، «بالاش»، «گزارش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمد بهروزی

«احمد بهروزی» در آثاری همچون «شبح کژدم»، «دزد و نویسنده»، «پلاک»، «تفنگ شکسته»، «بالاش»، «گزارش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1365
7.2
1365
0.0
1364
0.0
1364
7.0
1362
0.0
1356
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمد بهروزی

آخرین مشارکت های کاربران