بیوگرافی کامل بهشته

متن کامل بیوگرافی بهشته

« بهشته» در آثاری همچون «گناه مادر»، «وسوسه»، «بازی خطرناک»، «عشق‌آفرین»، «افق روشن»، «من مادرم»، «دنیای پول»، «شکوفه‌های امید»، «مسیر رودخانه»، «نیرنگ دختران»، «لاشخورها»، «آراس‌خان»، «محکوم»، «دختر کوهستان»، «لاله آتشین»، «زن دشمن خطرناکیست» به عنوان «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهشته

« بهشته» در آثاری همچون «گناه مادر»، «وسوسه»، «بازی خطرناک»، «عشق‌آفرین»، «افق روشن»، «من مادرم»، «دنیای پول»، «شکوفه‌های امید»، «مسیر رودخانه»، «نیرنگ دختران»، «لاشخورها»، «آراس‌خان»، «محکوم»، «دختر کوهستان»، «لاله آتشین»، «زن دشمن خطرناکیست» به عنوان «خواننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهشته