بیوگرافی کامل هوشنگ بهشتی

متن کامل بیوگرافی هوشنگ بهشتی

«هوشنگ بهشتی» در آثاری همچون «گناه مادر»، «دل‌شدگان»، «دو سرنوشت»، «پنجره»، «شناسایی»، «گال»، «امیرکبیر»، «میرزا کوچک‌خان»، «سردار جنگل»، «کمال‌الملک»، «فرار از بهشت»، «قربون هر چی خوشگله»، «احمد چوپان»، «مردافکن»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «یک خوشگل و 1000 مشکل»، «دنیا مال منه»، «قلب‌های طلایی»، «اجل معلق»، «پایان تاریکی»، «قسمت»، «پهلوان پهلوانان»، «معجزه قلب‌ها»، «قاتلین هم میگریند»، «دنیای پر امید»، «ستاره هفت آسمون»، «من شوهر میخوام»، «دزد سیاه‌پوش»، «نیم‌وجبی»، «معجزه»، «خوشگل و قهرمان»، «ایمان»، «کوه‌زاد»، «چرخ‌فلک»، «داش احمد»، «ولگردها»، «دروازه تقدیر»، «جهان پهلوان»، «گدایان تهران»، «حاتم طایی»، «همه‌سر حریف»، «ولگرد قهرمان»، «نیرنگ دختران»، «زندگی دوزخی»، «مسافری از بهشت»، «لاشخورها»، «گرگ صحرا»، «بیم و امید»، «گوهر لکه‌دار»، «دست تقدیر»، «بازگشت به‌ زندگی»، «پایان رنج‌ها»، «فرزند گمراه»، «مهتاب خونین»، «سرنوشت در را می‌کوبد»، «کینه»، «جدال با شیطان»، «گرداب»، «ماجرای پروین»، «بازی عشق» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «سرپرست گویندگان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هوشنگ بهشتی

«هوشنگ بهشتی» در آثاری همچون «گناه مادر»، «دل‌شدگان»، «دو سرنوشت»، «پنجره»، «شناسایی»، «گال»، «امیرکبیر»، «میرزا کوچک‌خان»، «سردار جنگل»، «کمال‌الملک»، «فرار از بهشت»، «قربون هر چی خوشگله»، «احمد چوپان»، «مردافکن»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «یک خوشگل و 1000 مشکل»، «دنیا مال منه»، «قلب‌های طلایی»، «اجل معلق»، «پایان تاریکی»، «قسمت»، «پهلوان پهلوانان»، «معجزه قلب‌ها»، «قاتلین هم میگریند»، «دنیای پر امید»، «ستاره هفت آسمون»، «من شوهر میخوام»، «دزد سیاه‌پوش»، «نیم‌وجبی»، «معجزه»، «خوشگل و قهرمان»، «ایمان»، «کوه‌زاد»، «چرخ‌فلک»، «داش احمد»، «ولگردها»، «دروازه تقدیر»، «جهان پهلوان»، «گدایان تهران»، «حاتم طایی»، «همه‌سر حریف»، «ولگرد قهرمان»، «نیرنگ دختران»، «زندگی دوزخی»، «مسافری از بهشت»، «لاشخورها»، «گرگ صحرا»، «بیم و امید»، «گوهر لکه‌دار»، «دست تقدیر»، «بازگشت به‌ زندگی»، «پایان رنج‌ها»، «فرزند گمراه»، «مهتاب خونین»، «سرنوشت در را می‌کوبد»، «کینه»، «جدال با شیطان»، «گرداب»، «ماجرای پروین»، «بازی عشق» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «سرپرست گویندگان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
1370
7.0
1368
0.0
1367
0.0
1366
7.6
1365
0.0
1363
7.0
1362
0.0
1362
7.0
1362
7.0
1353
7.0
1353
7.0
1352
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1348
7.0
1348
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
6.9
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1345
7.0
1345
7.0
1345
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1339
0.0
1339
0.0
1338
0.0
1338
0.0
1336
0.0
1334
0.0
1334
7.0
1334
0.0
1333
0.0
1333
0.0
1332
0.0
1332
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1343
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1339
0.0
1338
0.0
1338
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هوشنگ بهشتی

آخرین مشارکت های کاربران