بیوگرافی کامل هوشنگ بهشتی

متن کامل بیوگرافی هوشنگ بهشتی

«هوشنگ بهشتی» در آثاری همچون «گناه مادر»، «دل‌شدگان»، «دو سرنوشت»، «پنجره»، «شناسایی»، «گال»، «امیرکبیر»، «سردار جنگل»، «کمال‌الملک»، «میرزا کوچک‌خان»، «فرار از بهشت»، «قربون هر چی خوشگله»، «احمد چوپان»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «یک خوشگل و 1000 مشکل»، «مردافکن»، «دنیا مال منه»، «پایان تاریکی»، «قسمت»، «قلب‌های طلایی»، «اجل معلق»، «معجزه قلب‌ها»، «قاتلین هم میگریند»، «دنیای پر امید»، «پهلوان پهلوانان»، «من شوهر میخوام»، «دزد سیاه‌پوش»، «ستاره هفت آسمون»، «معجزه»، «خوشگل و قهرمان»، «ایمان»، «کوه‌زاد»، «چرخ‌فلک»، «داش احمد»، «ولگردها»، «دروازه تقدیر»، «نیم‌وجبی»، «گدایان تهران»، «جهان پهلوان»، «حاتم طایی»، «همه‌سر حریف»، «ولگرد قهرمان»، «نیرنگ دختران»، «زندگی دوزخی»، «مسافری از بهشت»، «لاشخورها»، «گرگ صحرا»، «بیم و امید»، «گوهر لکه‌دار»، «دست تقدیر»، «بازگشت به‌ زندگی»، «فرزند گمراه»، «مهتاب خونین»، «پایان رنج‌ها»، «سرنوشت در را می‌کوبد»، «کینه»، «جدال با شیطان»، «گرداب»، «ماجرای پروین»، «بازی عشق» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «سرپرست گویندگان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هوشنگ بهشتی

«هوشنگ بهشتی» در آثاری همچون «گناه مادر»، «دل‌شدگان»، «دو سرنوشت»، «پنجره»، «شناسایی»، «گال»، «امیرکبیر»، «سردار جنگل»، «کمال‌الملک»، «میرزا کوچک‌خان»، «فرار از بهشت»، «قربون هر چی خوشگله»، «احمد چوپان»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «یک خوشگل و 1000 مشکل»، «مردافکن»، «دنیا مال منه»، «پایان تاریکی»، «قسمت»، «قلب‌های طلایی»، «اجل معلق»، «معجزه قلب‌ها»، «قاتلین هم میگریند»، «دنیای پر امید»، «پهلوان پهلوانان»، «من شوهر میخوام»، «دزد سیاه‌پوش»، «ستاره هفت آسمون»، «معجزه»، «خوشگل و قهرمان»، «ایمان»، «کوه‌زاد»، «چرخ‌فلک»، «داش احمد»، «ولگردها»، «دروازه تقدیر»، «نیم‌وجبی»، «گدایان تهران»، «جهان پهلوان»، «حاتم طایی»، «همه‌سر حریف»، «ولگرد قهرمان»، «نیرنگ دختران»، «زندگی دوزخی»، «مسافری از بهشت»، «لاشخورها»، «گرگ صحرا»، «بیم و امید»، «گوهر لکه‌دار»، «دست تقدیر»، «بازگشت به‌ زندگی»، «فرزند گمراه»، «مهتاب خونین»، «پایان رنج‌ها»، «سرنوشت در را می‌کوبد»، «کینه»، «جدال با شیطان»، «گرداب»، «ماجرای پروین»، «بازی عشق» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «سرپرست گویندگان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
1370
7.0
1368
0.0
1367
0.0
1366
7.6
1365
0.0
1363
0.0
1362
7.0
1362
7.0
1362
7.0
1353
7.0
1353
7.0
1352
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1348
7.0
1348
7.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
6.9
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1345
7.0
1345
7.0
1345
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1339
0.0
1339
0.0
1338
0.0
1338
0.0
1336
0.0
1334
7.0
1334
0.0
1334
0.0
1333
0.0
1333
0.0
1332
0.0
1332
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1343
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1339
0.0
1338
0.0
1338
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هوشنگ بهشتی

آخرین مشارکت های کاربران