بیوگرافی کامل غلامحسین بهمنیار

متن کامل بیوگرافی غلامحسین بهمنیار

«غلامحسین بهمنیار» در آثاری همچون «وسوسه»، «روزهای بی‌خبری»، «ماشین مشتی ممدلی»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «در آخرین لحظه»، «عروس و مادرشوهر»، «هلوی پوست‌کنده»، «جنگجویان کوچولو»، «آقامهدی کله‌پز»، «خوشگله»، «رسوای عشق»، «شراره»، «تاکسی عشق»، «جنجال عروسی»، «سکه شانس»، «مرید حق»، «سوگند سکوت»، «قلب‌های طلایی»، «خشم عقاب‌ها»، «کمربند زرین»، «کاسب‌های محل»، «عشق‌آفرین»، «ماجرای شب ژانویه»، «سرسخت»، «ازدواج ایرونی»، «دختر عشوه‌گر»، «سلطان قلبها»، «شکار شوهر»، «گوهر شب‌چراغ»، «دنیای قهرمانان»، «مردی از اصفهان»، «عمو سبزی‌فروش»، «هفت شهر عشق»، «نیم‌وجبی»، «یک قدم تا بهشت»، «حسین کرد شبستری»، «مرد نامریی»، «حاتم طایی»، «هاشم‌خان»، «گنجینه سلیمان»، «دزد بانک»، «زمزمه محبت»، «آقای هفت‌رنگ»، «مسافری از بهشت»، «دوستت دارم»، «اشک‌ها و خنده‌ها»، «خداداد»، «آتیشپاره تهران»، «مرغابی سرخ کرده»، «صد کیلو داماد»، «دختر همسایه»، «گرگ صحرا»، «چک یک‌میلیون تومانی»، «داماد میلیونر»، «قاصد بهشت» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی غلامحسین بهمنیار

«غلامحسین بهمنیار» در آثاری همچون «وسوسه»، «روزهای بی‌خبری»، «ماشین مشتی ممدلی»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «در آخرین لحظه»، «عروس و مادرشوهر»، «هلوی پوست‌کنده»، «جنگجویان کوچولو»، «آقامهدی کله‌پز»، «خوشگله»، «رسوای عشق»، «شراره»، «تاکسی عشق»، «جنجال عروسی»، «سکه شانس»، «مرید حق»، «سوگند سکوت»، «قلب‌های طلایی»، «خشم عقاب‌ها»، «کمربند زرین»، «کاسب‌های محل»، «عشق‌آفرین»، «ماجرای شب ژانویه»، «سرسخت»، «ازدواج ایرونی»، «دختر عشوه‌گر»، «سلطان قلبها»، «شکار شوهر»، «گوهر شب‌چراغ»، «دنیای قهرمانان»، «مردی از اصفهان»، «عمو سبزی‌فروش»، «هفت شهر عشق»، «نیم‌وجبی»، «یک قدم تا بهشت»، «حسین کرد شبستری»، «مرد نامریی»، «حاتم طایی»، «هاشم‌خان»، «گنجینه سلیمان»، «دزد بانک»، «زمزمه محبت»، «آقای هفت‌رنگ»، «مسافری از بهشت»، «دوستت دارم»، «اشک‌ها و خنده‌ها»، «خداداد»، «آتیشپاره تهران»، «مرغابی سرخ کرده»، «صد کیلو داماد»، «دختر همسایه»، «گرگ صحرا»، «چک یک‌میلیون تومانی»، «داماد میلیونر»، «قاصد بهشت» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
7.0
1356
0.0
1353
7.0
1353
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1348
0.0
1348
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
5.0
1347
7.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
0.0
1345
6.9
1345
7.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1341
0.0
1340
0.0
1340
0.0
1340
0.0
1340
0.0
1339
0.0
1338
0.0
1338
7.0
1338
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1351
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های غلامحسین بهمنیار

آخرین مشارکت های کاربران