بیوگرافی کامل غلامحسین بهمنیار

متن کامل بیوگرافی غلامحسین بهمنیار

«غلامحسین بهمنیار» در آثاری همچون «وسوسه»، «روزهای بی‌خبری»، «ماشین مشتی ممدلی»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «جنگجویان کوچولو»، «آقامهدی کله‌پز»، «در آخرین لحظه»، «عروس و مادرشوهر»، «هلوی پوست‌کنده»، «خوشگله»، «رسوای عشق»، «شراره»، «قلب‌های طلایی»، «خشم عقاب‌ها»، «کمربند زرین»، «تاکسی عشق»، «جنجال عروسی»، «سکه شانس»، «مرید حق»، «سوگند سکوت»، «کاسب‌های محل»، «عشق‌آفرین»، «سرسخت»، «ازدواج ایرونی»، «دختر عشوه‌گر»، «سلطان قلبها»، «شکار شوهر»، «ماجرای شب ژانویه»، «نیم‌وجبی»، «گوهر شب‌چراغ»، «دنیای قهرمانان»، «مردی از اصفهان»، «عمو سبزی‌فروش»، «هفت شهر عشق»، «حاتم طایی»، «هاشم‌خان»، «گنجینه سلیمان»، «یک قدم تا بهشت»، «حسین کرد شبستری»، «مرد نامریی»، «دزد بانک»، «زمزمه محبت»، «دوستت دارم»، «اشک‌ها و خنده‌ها»، «آقای هفت‌رنگ»، «مسافری از بهشت»، «خداداد»، «آتیشپاره تهران»، «مرغابی سرخ کرده»، «صد کیلو داماد»، «دختر همسایه»، «گرگ صحرا»، «چک یک‌میلیون تومانی»، «داماد میلیونر»، «قاصد بهشت» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی غلامحسین بهمنیار

«غلامحسین بهمنیار» در آثاری همچون «وسوسه»، «روزهای بی‌خبری»، «ماشین مشتی ممدلی»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «جنگجویان کوچولو»، «آقامهدی کله‌پز»، «در آخرین لحظه»، «عروس و مادرشوهر»، «هلوی پوست‌کنده»، «خوشگله»، «رسوای عشق»، «شراره»، «قلب‌های طلایی»، «خشم عقاب‌ها»، «کمربند زرین»، «تاکسی عشق»، «جنجال عروسی»، «سکه شانس»، «مرید حق»، «سوگند سکوت»، «کاسب‌های محل»، «عشق‌آفرین»، «سرسخت»، «ازدواج ایرونی»، «دختر عشوه‌گر»، «سلطان قلبها»، «شکار شوهر»، «ماجرای شب ژانویه»، «نیم‌وجبی»، «گوهر شب‌چراغ»، «دنیای قهرمانان»، «مردی از اصفهان»، «عمو سبزی‌فروش»، «هفت شهر عشق»، «حاتم طایی»، «هاشم‌خان»، «گنجینه سلیمان»، «یک قدم تا بهشت»، «حسین کرد شبستری»، «مرد نامریی»، «دزد بانک»، «زمزمه محبت»، «دوستت دارم»، «اشک‌ها و خنده‌ها»، «آقای هفت‌رنگ»، «مسافری از بهشت»، «خداداد»، «آتیشپاره تهران»، «مرغابی سرخ کرده»، «صد کیلو داماد»، «دختر همسایه»، «گرگ صحرا»، «چک یک‌میلیون تومانی»، «داماد میلیونر»، «قاصد بهشت» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
7.0
1356
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1348
0.0
1348
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
5.0
1347
7.0
1347
7.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
6.9
1345
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1341
0.0
1340
0.0
1340
0.0
1340
0.0
1340
0.0
1339
0.0
1338
0.0
1338
7.0
1338
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1351
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های غلامحسین بهمنیار

آخرین مشارکت های کاربران