بیوگرافی کامل پروانه

متن کامل بیوگرافی پروانه

« پروانه» در آثاری همچون «مشت مرد»، «الکی‌خوش»، «موسرخه»، «روسیاه»، «تنها وگل‌ها»، «هفت مرد دلاور»، «میخک سفید»، «پهلوون بابا»، «رنگین کمان»، «جنجال عروسی»، «عشق‌آفرین»، «چهار خواهر»، «فراری»، «سه تا بزن بهادر»، «مراد»، «غول بیابونی»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «عروس تهران»، «رستم دستان و بیژن و منیژه»، «دشمن زن»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «اتهام»، «عروس دجله»، «عشق راهزن» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پروانه

« پروانه» در آثاری همچون «مشت مرد»، «الکی‌خوش»، «موسرخه»، «روسیاه»، «تنها وگل‌ها»، «هفت مرد دلاور»، «میخک سفید»، «پهلوون بابا»، «رنگین کمان»، «جنجال عروسی»، «عشق‌آفرین»، «چهار خواهر»، «فراری»، «سه تا بزن بهادر»، «مراد»، «غول بیابونی»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «عروس تهران»، «رستم دستان و بیژن و منیژه»، «دشمن زن»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «اتهام»، «عروس دجله»، «عشق راهزن» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پروانه