بیوگرافی کامل پریسا

متن کامل بیوگرافی پریسا

« پریسا» در آثاری همچون «جمعه»، «میهمان»، «مادرجونم عاشق شده»، «راز»، «هدف»، «هم‌قسم»، «تهمت»، «گل‌پری جون»، «نامحرم»، «دشمن»، «قصه شب»، «حکیم‌باشی»، «خر دجال»، «خانه قمرخانم»، «خاطرخواه»، «راز درخت سنجد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پریسا

« پریسا» در آثاری همچون «جمعه»، «میهمان»، «مادرجونم عاشق شده»، «راز»، «هدف»، «هم‌قسم»، «تهمت»، «گل‌پری جون»، «نامحرم»، «دشمن»، «قصه شب»، «حکیم‌باشی»، «خر دجال»، «خانه قمرخانم»، «خاطرخواه»، «راز درخت سنجد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پریسا