بیوگرافی کامل پوران

متن کامل بیوگرافی پوران

« پوران» در آثاری همچون «طوفان بر فراز پاترا»، «پیش‌کسوت»، «نازنین»، «بیقرار»، «قهرمان شهر ما»، «حاتم طایی»، «گدایان تهران»، «دنیای پول»، «آقای قرن بیستم»، «گرگ‌های گرسنه»، «طلای سفید»، «لاله آتشین»، «حادثه جزیره»، «اول هیکل»، «ستارگان می‌درخشد»، «شیر تو شیر»، «رعد و برق»، «قلاب»، «مردافکن»، «لوطی»، «ملاممد‌جان»، «معرکه»، «بارگاه شیطان»، «نعره طوفان»، «دشت سرخ»، «زنی به نام شراب»، «شمسی پهلوون»، «در انتهای ظلمت»، «آتیشپاره تهران»، «چشمه عشاق»، «آسمون جل» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پوران

« پوران» در آثاری همچون «طوفان بر فراز پاترا»، «پیش‌کسوت»، «نازنین»، «بیقرار»، «قهرمان شهر ما»، «حاتم طایی»، «گدایان تهران»، «دنیای پول»، «آقای قرن بیستم»، «گرگ‌های گرسنه»، «طلای سفید»، «لاله آتشین»، «حادثه جزیره»، «اول هیکل»، «ستارگان می‌درخشد»، «شیر تو شیر»، «رعد و برق»، «قلاب»، «مردافکن»، «لوطی»، «ملاممد‌جان»، «معرکه»، «بارگاه شیطان»، «نعره طوفان»، «دشت سرخ»، «زنی به نام شراب»، «شمسی پهلوون»، «در انتهای ظلمت»، «آتیشپاره تهران»، «چشمه عشاق»، «آسمون جل» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پوران