بیوگرافی کامل اسماعیل پورسعید

در: ایران ، تهران ، تهران

متن کامل بیوگرافی اسماعیل پورسعید

تحصیلات خود را در رشته ی ادبیات فارسی به اتمام رسانده است. با نوشتن فیلم نامه فیلم «صفرعلی» ساخته سعید نیوندی در سال ۱۳۳۹ فعالیت حرفه ای خود را در سینما آغاز کرده است. وی شیش مورد تهیه کنندگی در کارنامه خود دارد، «زن ها فرشته اند» ، «کمین گاه شیطان» از آن جمله اند.پورسعید در سال ۱۳۴۱ با فیلم «دختر ها این طور دوست دارند» اولین بارکارگردانی را تجربه کرد ودر سال ۱۳۵۰ در فیلم «رنگین کمان» علاوه بر کارگردانی تدوین را هم تجربه کرد. تا سال ۱۳۵۹ بیست وپنج فیلم سینمایی دیگربا کارگردانی او ساخته شد. وی سال ۱۳۶۳در تهران دارفانی را وداع گفت.

متن کامل بیوگرافی اسماعیل پورسعید

تحصیلات خود را در رشته ی ادبیات فارسی به اتمام رسانده است. با نوشتن فیلم نامه فیلم «صفرعلی» ساخته سعید نیوندی در سال ۱۳۳۹ فعالیت حرفه ای خود را در سینما آغاز کرده است. وی شیش مورد تهیه کنندگی در کارنامه خود دارد، «زن ها فرشته اند» ، «کمین گاه شیطان» از آن جمله اند.پورسعید در سال ۱۳۴۱ با فیلم «دختر ها این طور دوست دارند» اولین بارکارگردانی را تجربه کرد ودر سال ۱۳۵۰ در فیلم «رنگین کمان» علاوه بر کارگردانی تدوین را هم تجربه کرد. تا سال ۱۳۵۹ بیست وپنج فیلم سینمایی دیگربا کارگردانی او ساخته شد. وی سال ۱۳۶۳در تهران دارفانی را وداع گفت.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
5.0
1342
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1350
0.0
1349
7.0
1347
0.0
1347
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اسماعیل پورسعید

آخرین مشارکت های کاربران