بیوگرافی کامل نعمت الله پیشواییان

متن کامل بیوگرافی نعمت الله پیشواییان

«نعمت الله پیشواییان» در آثاری همچون «0008»، «عروس پابرهنه»، «رسوایی»، «حادثه جویان»، «دختر ظالم بلا»، «قاتلین هم میگریند»، «دنیای آبی»، «زن وحشی وحشی»، «دلاور دوران»، «مرد حنجره طلایی»، «چرخ‌فلک»، «کابوس»، «سه تا نخاله»، «آقا دزده»، «کلید بهشت»، «قهرمان قهرمانان»، «موطلایی شهر ما»، «مرخصی اجباری»، «ده سایه خطرناک»، «سرسام»، «کمینگاه شیطان»، «ترانه‌های روستایی»، «تعقیب خطرناک»، «پرتگاه مخوف»، «خشم و فریاد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نعمت الله پیشواییان

«نعمت الله پیشواییان» در آثاری همچون «0008»، «عروس پابرهنه»، «رسوایی»، «حادثه جویان»، «دختر ظالم بلا»، «قاتلین هم میگریند»، «دنیای آبی»، «زن وحشی وحشی»، «دلاور دوران»، «مرد حنجره طلایی»، «چرخ‌فلک»، «کابوس»، «سه تا نخاله»، «آقا دزده»، «کلید بهشت»، «قهرمان قهرمانان»، «موطلایی شهر ما»، «مرخصی اجباری»، «ده سایه خطرناک»، «سرسام»، «کمینگاه شیطان»، «ترانه‌های روستایی»، «تعقیب خطرناک»، «پرتگاه مخوف»، «خشم و فریاد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نعمت الله پیشواییان

آخرین مشارکت های کاربران