بیوگرافی کامل نعمت الله پیشواییان

متن کامل بیوگرافی نعمت الله پیشواییان

«نعمت الله پیشواییان» در آثاری همچون «0008»، «عروس پابرهنه»، «رسوایی»، «حادثه جویان»، «دختر ظالم بلا»، «دنیای آبی»، «زن وحشی وحشی»، «قاتلین هم میگریند»، «مرد حنجره طلایی»، «دلاور دوران»، «چرخ‌فلک»، «کلید بهشت»، «کابوس»، «سه تا نخاله»، «آقا دزده»، «مرخصی اجباری»، «ده سایه خطرناک»، «سرسام»، «قهرمان قهرمانان»، «موطلایی شهر ما»، «کمینگاه شیطان»، «ترانه‌های روستایی»، «تعقیب خطرناک»، «خشم و فریاد»، «پرتگاه مخوف» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نعمت الله پیشواییان

«نعمت الله پیشواییان» در آثاری همچون «0008»، «عروس پابرهنه»، «رسوایی»، «حادثه جویان»، «دختر ظالم بلا»، «دنیای آبی»، «زن وحشی وحشی»، «قاتلین هم میگریند»، «مرد حنجره طلایی»، «دلاور دوران»، «چرخ‌فلک»، «کلید بهشت»، «کابوس»، «سه تا نخاله»، «آقا دزده»، «مرخصی اجباری»، «ده سایه خطرناک»، «سرسام»، «قهرمان قهرمانان»، «موطلایی شهر ما»، «کمینگاه شیطان»، «ترانه‌های روستایی»، «تعقیب خطرناک»، «خشم و فریاد»، «پرتگاه مخوف» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نعمت الله پیشواییان

آخرین مشارکت های کاربران