بیوگرافی کامل پیمان

متن کامل بیوگرافی پیمان

« پیمان» در آثاری همچون «دو نیمه سیب»، «جاهل و رقاصه»، «پسر ایران از مادرش بی‌اطلاع است»، «دختر نگو، بلا بگو»، «دفاع از ناموس»، «عروس و مادرشوهر»، «شرور»، «ضعیفه»، «باشرف‌ها»، «ساحره»، «کاکل‌زری»، «همای سعادت»، «دنیا مال منه»، «زیبای جیب‌بر»، «دختر ظالم بلا»، «سوگلی»، «قوز بالا قوز»، «شهر آشوب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پیمان

« پیمان» در آثاری همچون «دو نیمه سیب»، «جاهل و رقاصه»، «پسر ایران از مادرش بی‌اطلاع است»، «دختر نگو، بلا بگو»، «دفاع از ناموس»، «عروس و مادرشوهر»، «شرور»، «ضعیفه»، «باشرف‌ها»، «ساحره»، «کاکل‌زری»، «همای سعادت»، «دنیا مال منه»، «زیبای جیب‌بر»، «دختر ظالم بلا»، «سوگلی»، «قوز بالا قوز»، «شهر آشوب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پیمان