بیوگرافی کامل سامی تحصنی

متن کامل بیوگرافی سامی تحصنی

«سامی تحصنی» در آثاری همچون «سفیر»، «گرفتار»، «طپش»، «جهیزیه برای رباب»، «بهار در پاییز»، «ترنج»، «طلسم»، «حریم مهرورزی»، «حماسه دره شیلر»، «رابطه»، «کفش‌های میرزا‌نوروز»، «میلاد»، «گنج»، «راه دوم»، «سردار جنگل»، «بنفشه‌زار»، «بند»، «برنج خونین»، «مرز»، «آقای هیروگلیف»، «دانه‌های گندم»، «خشم الهی»، «چریکه تارا»، «امشب اشکی می ریزد»، «سایه‌های بلند باد»، «مشکل آقای اعتماد»، «کلاغ»، «شیر خفته»، «غریبه و مه»، «نعمت‌نفتی»، «قصه ماهان»، «همیشه قهرمان»، «رسوایی»، «گنجینه سلیمان»، «ستاره‌ای چشمک زد»، «ایستگاه»، «خارج از محدوده»، «شطرنج باد»، «ملکوت» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «ساخت دکور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سامی تحصنی

«سامی تحصنی» در آثاری همچون «سفیر»، «گرفتار»، «طپش»، «جهیزیه برای رباب»، «بهار در پاییز»، «ترنج»، «طلسم»، «حریم مهرورزی»، «حماسه دره شیلر»، «رابطه»، «کفش‌های میرزا‌نوروز»، «میلاد»، «گنج»، «راه دوم»، «سردار جنگل»، «بنفشه‌زار»، «بند»، «برنج خونین»، «مرز»، «آقای هیروگلیف»، «دانه‌های گندم»، «خشم الهی»، «چریکه تارا»، «امشب اشکی می ریزد»، «سایه‌های بلند باد»، «مشکل آقای اعتماد»، «کلاغ»، «شیر خفته»، «غریبه و مه»، «نعمت‌نفتی»، «قصه ماهان»، «همیشه قهرمان»، «رسوایی»، «گنجینه سلیمان»، «ستاره‌ای چشمک زد»، «ایستگاه»، «خارج از محدوده»، «شطرنج باد»، «ملکوت» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «ساخت دکور» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سامی تحصنی