بیوگرافی کامل خیرالله تفرشی آزاد

متن کامل بیوگرافی خیرالله تفرشی آزاد

«خیرالله تفرشی آزاد» در آثاری همچون «پدربزرگ»، «بازجویی یک جنایت»، «آفتاب نشین‌ها»، «آقای هیروگلیف»، «بوی گندم»، «ماهی‌ها در خاک می‌میرند»، «صمد در راه اژدها»، «دایی جان ناپلئون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی خیرالله تفرشی آزاد

«خیرالله تفرشی آزاد» در آثاری همچون «پدربزرگ»، «بازجویی یک جنایت»، «آفتاب نشین‌ها»، «آقای هیروگلیف»، «بوی گندم»، «ماهی‌ها در خاک می‌میرند»، «صمد در راه اژدها»، «دایی جان ناپلئون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های خیرالله تفرشی آزاد

آخرین مشارکت های کاربران