بیوگرافی کامل تقوی

متن کامل بیوگرافی تقوی

« تقوی» در آثاری همچون «یک مرد و یک شهر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی تقوی

« تقوی» در آثاری همچون «یک مرد و یک شهر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1350
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های تقوی