بیوگرافی کامل توروس

متن کامل بیوگرافی توروس

« توروس» در آثاری همچون «دنیای آبی»، «قهرمان شهر ما»، «وحشت»، «کلاه مخملی»، «کلید»، «دختری فریاد می‌کشد»، «بچه‌های محل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی توروس

« توروس» در آثاری همچون «دنیای آبی»، «قهرمان شهر ما»، «وحشت»، «کلاه مخملی»، «کلید»، «دختری فریاد می‌کشد»، «بچه‌های محل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های توروس