بیوگرافی کامل محمود تهرانی

متن کامل بیوگرافی محمود تهرانی

«محمود تهرانی» در آثاری همچون «دیار عاشقان»، «برادرکشی»، «تلافی»، «حلقه‌های ازدواج»، «آتش جنوب»، «بابا گلی به جمالت»، «مادرجونم عاشق شده»، «جایزه»، «پلنگ در شب»، «غلام‌زنگی»، «سارق»، «دختر نگو، بلا بگو»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «دفاع از ناموس»، «بی‌حجاب»، «ابرمرد»، «بیگانه»، «پسرخوانده»، «مردی در طوفان»، «گذر اکبر»، «ساعت فاجعه»، «همای سعادت»، «نوبر اصفهان»، «مردان خشن»، «ملاممد‌جان»، «قوز بالا قوز»، «مرید حق»، «هنگامه»، «ببر مازندران»، «دزد سیاه‌پوش»، «به امید دیدار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمود تهرانی

«محمود تهرانی» در آثاری همچون «دیار عاشقان»، «برادرکشی»، «تلافی»، «حلقه‌های ازدواج»، «آتش جنوب»، «بابا گلی به جمالت»، «مادرجونم عاشق شده»، «جایزه»، «پلنگ در شب»، «غلام‌زنگی»، «سارق»، «دختر نگو، بلا بگو»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «دفاع از ناموس»، «بی‌حجاب»، «ابرمرد»، «بیگانه»، «پسرخوانده»، «مردی در طوفان»، «گذر اکبر»، «ساعت فاجعه»، «همای سعادت»، «نوبر اصفهان»، «مردان خشن»، «ملاممد‌جان»، «قوز بالا قوز»، «مرید حق»، «هنگامه»، «ببر مازندران»، «دزد سیاه‌پوش»، «به امید دیدار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمود تهرانی

آخرین مشارکت های کاربران