بیوگرافی کامل محمود تهرانی

متن کامل بیوگرافی محمود تهرانی

«محمود تهرانی» در آثاری همچون «دیار عاشقان»، «برادرکشی»، «تلافی»، «حلقه‌های ازدواج»، «بابا گلی به جمالت»، «مادرجونم عاشق شده»، «آتش جنوب»، «جایزه»، «دختر نگو، بلا بگو»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «دفاع از ناموس»، «پلنگ در شب»، «غلام‌زنگی»، «سارق»، «پسرخوانده»، «بی‌حجاب»، «ابرمرد»، «بیگانه»، «ساعت فاجعه»، «مردی در طوفان»، «گذر اکبر»، «همای سعادت»، «ملاممد‌جان»، «نوبر اصفهان»، «مردان خشن»، «قوز بالا قوز»، «مرید حق»، «دزد سیاه‌پوش»، «هنگامه»، «ببر مازندران»، «به امید دیدار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمود تهرانی

«محمود تهرانی» در آثاری همچون «دیار عاشقان»، «برادرکشی»، «تلافی»، «حلقه‌های ازدواج»، «بابا گلی به جمالت»، «مادرجونم عاشق شده»، «آتش جنوب»، «جایزه»، «دختر نگو، بلا بگو»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «دفاع از ناموس»، «پلنگ در شب»، «غلام‌زنگی»، «سارق»، «پسرخوانده»، «بی‌حجاب»، «ابرمرد»، «بیگانه»، «ساعت فاجعه»، «مردی در طوفان»، «گذر اکبر»، «همای سعادت»، «ملاممد‌جان»، «نوبر اصفهان»، «مردان خشن»، «قوز بالا قوز»، «مرید حق»، «دزد سیاه‌پوش»، «هنگامه»، «ببر مازندران»، «به امید دیدار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمود تهرانی

آخرین مشارکت های کاربران