بیوگرافی کامل علی ثابت

متن کامل بیوگرافی علی ثابت

«علی ثابت» در آثاری همچون «گارد ویژه»، «قافله»، «وسوسه»، «کانی‌مانگا»، «جنجال بزرگ»، «سردار جنگل»، «خط قرمز»، «فرمان»، «مرز»، «انفجار»، «کلام حق»، «ماه عسل»، «ذبیح»، «کندو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی ثابت

«علی ثابت» در آثاری همچون «گارد ویژه»، «قافله»، «وسوسه»، «کانی‌مانگا»، «جنجال بزرگ»، «سردار جنگل»، «خط قرمز»، «فرمان»، «مرز»، «انفجار»، «کلام حق»، «ماه عسل»، «ذبیح»، «کندو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی ثابت