بیوگرافی کامل جاسم

متن کامل بیوگرافی جاسم

« جاسم» در آثاری همچون «خوشگله»، «رنگین کمان»، «گل گم‌شده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جاسم

« جاسم» در آثاری همچون «خوشگله»، «رنگین کمان»، «گل گم‌شده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1351
0.0
1350
7.0
1341
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جاسم