بیوگرافی کامل مستانه جزایری

متن کامل بیوگرافی مستانه جزایری

«مستانه جزایری» در آثاری همچون «خشم الهی»، «حق و ناحق»، «صمد در راه اژدها»، «بی‌نشان»، «اگر برگی نریزد»، «دایی جان ناپلئون»، «هم‌خون»، «انگشت‌نما»، «گوزن‌ها»، «جوجه فکلی»، «ماشین مشتی ممدلی»، «خورشید در مرداب»، «مکافات»، «بوسه بر لب‌های خونین»، «خیالاتی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مستانه جزایری

«مستانه جزایری» در آثاری همچون «خشم الهی»، «حق و ناحق»، «صمد در راه اژدها»، «بی‌نشان»، «اگر برگی نریزد»، «دایی جان ناپلئون»، «هم‌خون»، «انگشت‌نما»، «گوزن‌ها»، «جوجه فکلی»، «ماشین مشتی ممدلی»، «خورشید در مرداب»، «مکافات»، «بوسه بر لب‌های خونین»، «خیالاتی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مستانه جزایری

آخرین مشارکت های کاربران