بیوگرافی کامل مستانه جزایری

متن کامل بیوگرافی مستانه جزایری

«مستانه جزایری» در آثاری همچون «خشم الهی»، «حق و ناحق»، «صمد در راه اژدها»، «بی‌نشان»، «اگر برگی نریزد»، «دایی جان ناپلئون»، «انگشت‌نما»، «هم‌خون»، «گوزن‌ها»، «جوجه فکلی»، «ماشین مشتی ممدلی»، «مکافات»، «بوسه بر لب‌های خونین»، «خیالاتی»، «خورشید در مرداب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مستانه جزایری

«مستانه جزایری» در آثاری همچون «خشم الهی»، «حق و ناحق»، «صمد در راه اژدها»، «بی‌نشان»، «اگر برگی نریزد»، «دایی جان ناپلئون»، «انگشت‌نما»، «هم‌خون»، «گوزن‌ها»، «جوجه فکلی»، «ماشین مشتی ممدلی»، «مکافات»، «بوسه بر لب‌های خونین»، «خیالاتی»، «خورشید در مرداب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مستانه جزایری

آخرین مشارکت های کاربران