بیوگرافی کامل امیر جعفری(د)

متن کامل بیوگرافی امیر جعفری(د)

«امیر جعفری(د)» در آثاری همچون «خالتور»، «شیربها»، «قهرمانان»، «قیچی»، «آبنبات چوبی» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «گروه تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر جعفری(د)

«امیر جعفری(د)» در آثاری همچون «خالتور»، «شیربها»، «قهرمانان»، «قیچی»، «آبنبات چوبی» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «گروه تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.7
1396
0.0
1351
0.0
1349
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.7
1396
7.2
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر جعفری(د)

آخرین مشارکت های کاربران