بیوگرافی کامل پرویز جعفری

متن کامل بیوگرافی پرویز جعفری

«پرویز جعفری» در آثاری همچون «گلنار»، «بر فراز آسمانها»، «شکست‌ناپذیر»، «مهدی‌مشکی و شلوارک‌‌ داغ»، «یک مرد و یک شهر»، «هارون و قارون»، «زندگی دوزخی»، «عسل تلخ»، «دندان افعی»، «یکی بود یکی نبود» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پرویز جعفری

«پرویز جعفری» در آثاری همچون «گلنار»، «بر فراز آسمانها»، «شکست‌ناپذیر»، «مهدی‌مشکی و شلوارک‌‌ داغ»، «یک مرد و یک شهر»، «هارون و قارون»، «زندگی دوزخی»، «عسل تلخ»، «دندان افعی»، «یکی بود یکی نبود» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پرویز جعفری

آخرین مشارکت های کاربران