بیوگرافی کامل محمدعلی جعفری

متن کامل بیوگرافی محمدعلی جعفری

«محمدعلی جعفری» در آثاری همچون «یاد و دیدار»، «الکلی»، «زشت وزیبا»، «لذت گناه»، «نابغه هفت‌ماهه»، «ساحل انتظار»، «اشک‌ها و خنده‌ها»، «وحشت»، «دختر کوهستان»، «عشق بزرگ»، «آفت زندگی یا مرفین»، «مردی که رنج می‌برد»، «مرجان»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدعلی جعفری

«محمدعلی جعفری» در آثاری همچون «یاد و دیدار»، «الکلی»، «زشت وزیبا»، «لذت گناه»، «نابغه هفت‌ماهه»، «ساحل انتظار»، «اشک‌ها و خنده‌ها»، «وحشت»، «دختر کوهستان»، «عشق بزرگ»، «آفت زندگی یا مرفین»، «مردی که رنج می‌برد»، «مرجان»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدعلی جعفری

آخرین مشارکت های کاربران