بیوگرافی کامل جمیله

متن کامل بیوگرافی جمیله

« جمیله» در آثاری همچون «جدال»، «رانده‌شده»، «فراش‌باشی»، «شرف»، «گل‌پری جون»، «عروس پابرهنه»، «بندری»، «مترس»، «محبوب بچه‌ها»، «غول»، «کاکاسیاه»، «کج‌کلاه‌خان»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «دختر ظالم بلا»، «زن وحشی وحشی»، «دنیای آبی»، «خشم کولی»، «جاده تبه‌کاران»، «گوهر شب‌چراغ»، «نسیم عیار»، «فردای باشکوه»، «گدایان تهران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جمیله

« جمیله» در آثاری همچون «جدال»، «رانده‌شده»، «فراش‌باشی»، «شرف»، «گل‌پری جون»، «عروس پابرهنه»، «بندری»، «مترس»، «محبوب بچه‌ها»، «غول»، «کاکاسیاه»، «کج‌کلاه‌خان»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «دختر ظالم بلا»، «زن وحشی وحشی»، «دنیای آبی»، «خشم کولی»، «جاده تبه‌کاران»، «گوهر شب‌چراغ»، «نسیم عیار»، «فردای باشکوه»، «گدایان تهران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جمیله