بیوگرافی کامل چنگیز

متن کامل بیوگرافی چنگیز

« چنگیز» در آثاری همچون «صمد در راه اژدها»، «بیدار در شهر»، «اضطراب»، «دفاع از ناموس»، «هدف»، «پلنگ در شب»، «خانه خراب»، «گل‌نسا در پاریس»، «ناجورها»، «مرگ در باران»، «شلاق»، «جبار سرجوخه فراری»، «آبشار طلا»، «عباسه و جعفر برمکی»، «عاصی»، «عطش»، «شیربها»، «اتل متل توتوله»، «پهلوان مفرد»، «غلام ژاندارم»، «مرد جنگلی»، «آدم و حوا»، «نعره گرگ‌ها»، «الماس 33»، «قهرمان شهر ما»، «کوه‌زاد»، «هالو» به عنوان «بازیگر»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی چنگیز

« چنگیز» در آثاری همچون «صمد در راه اژدها»، «بیدار در شهر»، «اضطراب»، «دفاع از ناموس»، «هدف»، «پلنگ در شب»، «خانه خراب»، «گل‌نسا در پاریس»، «ناجورها»، «مرگ در باران»، «شلاق»، «جبار سرجوخه فراری»، «آبشار طلا»، «عباسه و جعفر برمکی»، «عاصی»، «عطش»، «شیربها»، «اتل متل توتوله»، «پهلوان مفرد»، «غلام ژاندارم»، «مرد جنگلی»، «آدم و حوا»، «نعره گرگ‌ها»، «الماس 33»، «قهرمان شهر ما»، «کوه‌زاد»، «هالو» به عنوان «بازیگر»، «متصدی برق» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های چنگیز