بیوگرافی کامل مهرداد حاج رسولی

متن کامل بیوگرافی مهرداد حاج رسولی

«مهرداد حاج رسولی» در آثاری همچون «ملکوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهرداد حاج رسولی

«مهرداد حاج رسولی» در آثاری همچون «ملکوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1355
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهرداد حاج رسولی

آخرین مشارکت های کاربران