بیوگرافی کامل سعید مطلبی

متن کامل بیوگرافی سعید مطلبی

«سعید مطلبی» در آثاری همچون «پنجمین سوار سرنوشت»، «کلک نزن خوشگله»، «پلنگ در شب»، «عمو فوتبالی»، «صلوة ظهر»، «ناجورها»، «عاصی»، «سرگروهبان»، «میعادگاه خشم»، «کوچه مردها»، «سرسپرده»، «ستایش 3»، «ماه و پلنگ»، «ستایش 2»، «محاکمه»، «پشت و خنجر»، «برزخی‌ها»، «دادا»، «برادرکشی»، «یکی خوش‌صدا، یکی خوش‌دست»، «دو کله‌شق»، «هم‌راهان»، «پسرک»، «بی‌نشان»، «بت»، «دو آقای باشخصیت»، «قسم»، «شرف»، «ترکمن»، «بیگانه»، «نامحرم»، «بیقرار»، «حسن‌دینامیت»، «همای سعادت»، «مرد هزار لبخند»، «نقره داغ»، «دور دنیا با جیب خالی»، «حادثه جویان»، «مردی از جنوب شهر»، «سکه شانس»، «قصر زرین»، «دنیای پر امید»، «رابطه»، «بسترهای جداگانه»، «چرخ بازیگر»، «تاراج» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید مطلبی

«سعید مطلبی» در آثاری همچون «پنجمین سوار سرنوشت»، «کلک نزن خوشگله»، «پلنگ در شب»، «عمو فوتبالی»، «صلوة ظهر»، «ناجورها»، «عاصی»، «سرگروهبان»، «میعادگاه خشم»، «کوچه مردها»، «سرسپرده»، «ستایش 3»، «ماه و پلنگ»، «ستایش 2»، «محاکمه»، «پشت و خنجر»، «برزخی‌ها»، «دادا»، «برادرکشی»، «یکی خوش‌صدا، یکی خوش‌دست»، «دو کله‌شق»، «هم‌راهان»، «پسرک»، «بی‌نشان»، «بت»، «دو آقای باشخصیت»، «قسم»، «شرف»، «ترکمن»، «بیگانه»، «نامحرم»، «بیقرار»، «حسن‌دینامیت»، «همای سعادت»، «مرد هزار لبخند»، «نقره داغ»، «دور دنیا با جیب خالی»، «حادثه جویان»، «مردی از جنوب شهر»، «سکه شانس»، «قصر زرین»، «دنیای پر امید»، «رابطه»، «بسترهای جداگانه»، «چرخ بازیگر»، «تاراج» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

جوایز سعید مطلبی
جوایز سعید مطلبی
جوایز سعید مطلبی
سعید مطلبی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1363
7.0
1361
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید مطلبی