بیوگرافی کامل سعید مطلبی

متن کامل بیوگرافی سعید مطلبی

«سعید مطلبی» در آثاری همچون «پنجمین سوار سرنوشت»، «کلک نزن خوشگله»، «پلنگ در شب»، «عمو فوتبالی»، «صلوة ظهر»، «ناجورها»، «سرگروهبان»، «عاصی»، «میعادگاه خشم»، «کوچه مردها»، «سرسپرده»، «ستایش 3»، «ماه و پلنگ»، «ستایش 2»، «محاکمه»، «پشت و خنجر»، «دادا»، «برزخی‌ها»، «برادرکشی»، «یکی خوش‌صدا، یکی خوش‌دست»، «دو کله‌شق»، «هم‌راهان»، «بی‌نشان»، «بت»، «پسرک»، «دو آقای باشخصیت»، «قسم»، «شرف»، «ترکمن»، «بیگانه»، «نامحرم»، «بیقرار»، «حسن‌دینامیت»، «همای سعادت»، «نقره داغ»، «مرد هزار لبخند»، «دور دنیا با جیب خالی»، «حادثه جویان»، «مردی از جنوب شهر»، «سکه شانس»، «دنیای پر امید»، «رابطه»، «قصر زرین»، «بسترهای جداگانه»، «چرخ بازیگر»، «تاراج» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید مطلبی

«سعید مطلبی» در آثاری همچون «پنجمین سوار سرنوشت»، «کلک نزن خوشگله»، «پلنگ در شب»، «عمو فوتبالی»، «صلوة ظهر»، «ناجورها»، «سرگروهبان»، «عاصی»، «میعادگاه خشم»، «کوچه مردها»، «سرسپرده»، «ستایش 3»، «ماه و پلنگ»، «ستایش 2»، «محاکمه»، «پشت و خنجر»، «دادا»، «برزخی‌ها»، «برادرکشی»، «یکی خوش‌صدا، یکی خوش‌دست»، «دو کله‌شق»، «هم‌راهان»، «بی‌نشان»، «بت»، «پسرک»، «دو آقای باشخصیت»، «قسم»، «شرف»، «ترکمن»، «بیگانه»، «نامحرم»، «بیقرار»، «حسن‌دینامیت»، «همای سعادت»، «نقره داغ»، «مرد هزار لبخند»، «دور دنیا با جیب خالی»، «حادثه جویان»، «مردی از جنوب شهر»، «سکه شانس»، «دنیای پر امید»، «رابطه»، «قصر زرین»، «بسترهای جداگانه»، «چرخ بازیگر»، «تاراج» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

جوایز سعید مطلبی
جوایز سعید مطلبی
جوایز سعید مطلبی
سعید مطلبی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1363
7.0
1361
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید مطلبی