بیوگرافی کامل رفیع حالتی

متن کامل بیوگرافی رفیع حالتی

«رفیع حالتی» در آثاری همچون «سوغات فرنگ»، «مومیایی»، «دایره مینا»، «امشب اشکی می ریزد»، «فری دست قشنگ»، «بی‌گناه»، «غیرت»، «خانه خراب»، «فراش‌باشی»، «مرد شب»، «الکلی»، «مرد هزار لبخند»، «معرکه»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه»، «محلل»، «رقاصه شهر»، «قوز بالا قوز»، «لیلی و مجنون»، «بر آسمان نوشته»، «طوفان نوح»، «بسترهای جداگانه»، «یوسف و زلیجا»، «دروازه تقدیر»، «هفت شهر عشق»، «دالاهو»، «دختر طلا»، «میلیونرهای گرسنه»، «زیر گنبد کبود»، «مرد نامریی»، «کلید بهشت»، «شمسی پهلوون»، «گنج قارون»، «مسیر رودخانه»، «آقای قرن بیستم»، «لاله آتشین»، «پستچی»، «عشق بزرگ»، «آهنگ دهکده»، «گرگ صحرا»، «ستارگان می‌درخشد»، «عروسک پشت پرده»، «برای تو» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رفیع حالتی

«رفیع حالتی» در آثاری همچون «سوغات فرنگ»، «مومیایی»، «دایره مینا»، «امشب اشکی می ریزد»، «فری دست قشنگ»، «بی‌گناه»، «غیرت»، «خانه خراب»، «فراش‌باشی»، «مرد شب»، «الکلی»، «مرد هزار لبخند»، «معرکه»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه»، «محلل»، «رقاصه شهر»، «قوز بالا قوز»، «لیلی و مجنون»، «بر آسمان نوشته»، «طوفان نوح»، «بسترهای جداگانه»، «یوسف و زلیجا»، «دروازه تقدیر»، «هفت شهر عشق»، «دالاهو»، «دختر طلا»، «میلیونرهای گرسنه»، «زیر گنبد کبود»، «مرد نامریی»، «کلید بهشت»، «شمسی پهلوون»، «گنج قارون»، «مسیر رودخانه»، «آقای قرن بیستم»، «لاله آتشین»، «پستچی»، «عشق بزرگ»، «آهنگ دهکده»، «گرگ صحرا»، «ستارگان می‌درخشد»، «عروسک پشت پرده»، «برای تو» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
اکران شده
0.0
اکران شده
7.7
1357
5.0
1357
7.0
1356
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1353
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
7.0
1349
0.0
1349
6.9
1349
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
5.0
1346
0.0
1346
7.0
1346
0.0
1346
6.9
1345
0.0
1345
7.0
1345
6.9
1345
6.9
1344
0.0
1343
7.0
1343
0.0
1341
0.0
1340
0.0
1340
7.0
1340
0.0
1339
0.0
1339
0.0
1339
0.0
1334
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1340
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رفیع حالتی