بیوگرافی کامل مرتضی حدیقی

متن کامل بیوگرافی مرتضی حدیقی

«مرتضی حدیقی» در آثاری همچون «جدال در کویر»، «پرستش»، «حلقه‌های ازدواج»، «کوثر»، «پاپوش»، «بندری»، «قمار زندگی»، «میخک سفید»، «مرد»، «یک جو غیرت»، «مردافکن»، «رضا چلچله»، «ایوب»، «آتشپاره شهر»، «آسمون بی‌ستاره»، «زیبای جیب‌بر»، «حادثه جویان»، «قهرمانان نمی‌میرند»، «علی بی‌غم»، «عقاب طلایی»، «قوز بالا قوز»، «شهر گناه»، «قاتلین هم میگریند»، «دزد سیاه‌پوش»، «ستاره هفت آسمون»، «مرد حنجره طلایی»، «سرسخت»، «قوس قزح»، «یکه‌بزن»، «لوطی قرن‌بیستم»، «سه جوانمرد»، «معجزه»، «از جان گذشتگان»، «آشیانه خورشید»، «مرد دو چهره»، «مرد بی ستاره»، «امیرارسلان نامدار»، «فیل و فنجون»، «قهرمان دهکده»، «مامور 114»، «نبرد غول‌ها»، «همه‌سر حریف»، «تعقیب خطرناک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مرتضی حدیقی

«مرتضی حدیقی» در آثاری همچون «جدال در کویر»، «پرستش»، «حلقه‌های ازدواج»، «کوثر»، «پاپوش»، «بندری»، «قمار زندگی»، «میخک سفید»، «مرد»، «یک جو غیرت»، «مردافکن»، «رضا چلچله»، «ایوب»، «آتشپاره شهر»، «آسمون بی‌ستاره»، «زیبای جیب‌بر»، «حادثه جویان»، «قهرمانان نمی‌میرند»، «علی بی‌غم»، «عقاب طلایی»، «قوز بالا قوز»، «شهر گناه»، «قاتلین هم میگریند»، «دزد سیاه‌پوش»، «ستاره هفت آسمون»، «مرد حنجره طلایی»، «سرسخت»، «قوس قزح»، «یکه‌بزن»، «لوطی قرن‌بیستم»، «سه جوانمرد»، «معجزه»، «از جان گذشتگان»، «آشیانه خورشید»، «مرد دو چهره»، «مرد بی ستاره»، «امیرارسلان نامدار»، «فیل و فنجون»، «قهرمان دهکده»، «مامور 114»، «نبرد غول‌ها»، «همه‌سر حریف»، «تعقیب خطرناک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مرتضی حدیقی

آخرین مشارکت های کاربران