بیوگرافی کامل حسن حقپرست

متن کامل بیوگرافی حسن حقپرست

«حسن حقپرست» در آثاری همچون «نفس بریده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن حقپرست

«حسن حقپرست» در آثاری همچون «نفس بریده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1357
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن حقپرست