بیوگرافی کامل آذر حکمت شعار

متن کامل بیوگرافی آذر حکمت شعار

«آذر حکمت شعار» در آثاری همچون «مومیایی»، «آژیر خطر»، «سوگند سکوت»، «سرود زندگی»، «بسترهای جداگانه»، «قدرت عشق(پروانه)»، «فردای باشکوه»، «گناه والدین / پاتو به اندازه گلیمت دراز کن»، «آشیانه خورشید»، «بی‌ عشق هرگز»، «اعتراف»، «عصیان»، «لیلاج»، «ولگرد قهرمان»، «در دنیا بیگانه بودم»، «شیطان سفید»، «افق روشن»، «بن‌بست»، «گناه من چیست؟»، «فرشته‌ای در خانه من»، «گل گم‌شده»، «پنجه»، «اهریمن زیبا»، «آس و پاس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آذر حکمت شعار

«آذر حکمت شعار» در آثاری همچون «مومیایی»، «آژیر خطر»، «سوگند سکوت»، «سرود زندگی»، «بسترهای جداگانه»، «قدرت عشق(پروانه)»، «فردای باشکوه»، «گناه والدین / پاتو به اندازه گلیمت دراز کن»، «آشیانه خورشید»، «بی‌ عشق هرگز»، «اعتراف»، «عصیان»، «لیلاج»، «ولگرد قهرمان»، «در دنیا بیگانه بودم»، «شیطان سفید»، «افق روشن»، «بن‌بست»، «گناه من چیست؟»، «فرشته‌ای در خانه من»، «گل گم‌شده»، «پنجه»، «اهریمن زیبا»، «آس و پاس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آذر حکمت شعار

آخرین مشارکت های کاربران