بیوگرافی کامل فرهاد حمیدی

متن کامل بیوگرافی فرهاد حمیدی

«فرهاد حمیدی» در آثاری همچون «دیگه چه خبر»، «شکار خاموش»، «مبارزی در نیمه‌راه / شب بازیگران»، «دو کله‌شق»، «طوطی»، «ستیز»، «شهر شراب»، «پیش‌کسوت»، «پاداش یک مرد»، «بت‌شکن»، «بی‌گناه»، «هدف»، «نازنین»، «دزد سوم»، «خانه خراب»، «هم‌خون»، «شب غریبان»، «مشکی»، «غلام‌زنگی»، «همسفر»، «فاصله»، «صلوة ظهر»، «الکی‌خوش»، «آب توبه»، «پری خوشگله»، «آب»، «کوثر»، «در آخرین لحظه»، «تیغ آفتاب»، «مصطفی‌لره»، «دل خودش می‌خواد»، «ناخدا با خدا»، «ممل آمریکایی»، «مردان خلیج»، «طغرل»، «میخک سفید»، «کافر»، «سرگروهبان»، «همای سعادت»، «مرد هزار لبخند»، «آسمون بی‌ستاره»، «سکه شانس»، «زیبای جیب‌بر»، «عقاب طلایی»، «کوچه مردها»، «جنجال پول»، «بسترهای جداگانه»، «مسافر شب» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مدیر تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرهاد حمیدی

«فرهاد حمیدی» در آثاری همچون «دیگه چه خبر»، «شکار خاموش»، «مبارزی در نیمه‌راه / شب بازیگران»، «دو کله‌شق»، «طوطی»، «ستیز»، «شهر شراب»، «پیش‌کسوت»، «پاداش یک مرد»، «بت‌شکن»، «بی‌گناه»، «هدف»، «نازنین»، «دزد سوم»، «خانه خراب»، «هم‌خون»، «شب غریبان»، «مشکی»، «غلام‌زنگی»، «همسفر»، «فاصله»، «صلوة ظهر»، «الکی‌خوش»، «آب توبه»، «پری خوشگله»، «آب»، «کوثر»، «در آخرین لحظه»، «تیغ آفتاب»، «مصطفی‌لره»، «دل خودش می‌خواد»، «ناخدا با خدا»، «ممل آمریکایی»، «مردان خلیج»، «طغرل»، «میخک سفید»، «کافر»، «سرگروهبان»، «همای سعادت»، «مرد هزار لبخند»، «آسمون بی‌ستاره»، «سکه شانس»، «زیبای جیب‌بر»، «عقاب طلایی»، «کوچه مردها»، «جنجال پول»، «بسترهای جداگانه»، «مسافر شب» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مدیر تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1359
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1359
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرهاد حمیدی

آخرین مشارکت های کاربران