بیوگرافی کامل فرهاد حمیدی

متن کامل بیوگرافی فرهاد حمیدی

«فرهاد حمیدی» در آثاری همچون «دیگه چه خبر»، «شکار خاموش»، «مبارزی در نیمه‌راه / شب بازیگران»، «دو کله‌شق»، «طوطی»، «شهر شراب»، «پیش‌کسوت»، «بت‌شکن»، «پاداش یک مرد»، «بی‌گناه»، «ستیز»، «نازنین»، «دزد سوم»، «خانه خراب»، «هم‌خون»، «شب غریبان»، «مشکی»، «غلام‌زنگی»، «هدف»، «همسفر»، «فاصله»، «صلوة ظهر»، «الکی‌خوش»، «آب توبه»، «پری خوشگله»، «آب»، «کوثر»، «تیغ آفتاب»، «مصطفی‌لره»، «دل خودش می‌خواد»، «ناخدا با خدا»، «در آخرین لحظه»، «ممل آمریکایی»، «میخک سفید»، «کافر»، «سرگروهبان»، «مردان خلیج»، «طغرل»، «همای سعادت»، «مرد هزار لبخند»، «آسمون بی‌ستاره»، «سکه شانس»، «زیبای جیب‌بر»، «کوچه مردها»، «عقاب طلایی»، «جنجال پول»، «بسترهای جداگانه»، «مسافر شب» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مدیر تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرهاد حمیدی

«فرهاد حمیدی» در آثاری همچون «دیگه چه خبر»، «شکار خاموش»، «مبارزی در نیمه‌راه / شب بازیگران»، «دو کله‌شق»، «طوطی»، «شهر شراب»، «پیش‌کسوت»، «بت‌شکن»، «پاداش یک مرد»، «بی‌گناه»، «ستیز»، «نازنین»، «دزد سوم»، «خانه خراب»، «هم‌خون»، «شب غریبان»، «مشکی»، «غلام‌زنگی»، «هدف»، «همسفر»، «فاصله»، «صلوة ظهر»، «الکی‌خوش»، «آب توبه»، «پری خوشگله»، «آب»، «کوثر»، «تیغ آفتاب»، «مصطفی‌لره»، «دل خودش می‌خواد»، «ناخدا با خدا»، «در آخرین لحظه»، «ممل آمریکایی»، «میخک سفید»، «کافر»، «سرگروهبان»، «مردان خلیج»، «طغرل»، «همای سعادت»، «مرد هزار لبخند»، «آسمون بی‌ستاره»، «سکه شانس»، «زیبای جیب‌بر»، «کوچه مردها»، «عقاب طلایی»، «جنجال پول»، «بسترهای جداگانه»، «مسافر شب» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مدیر تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1359
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1359
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرهاد حمیدی

آخرین مشارکت های کاربران