بیوگرافی کامل فریبا خاتمی

متن کامل بیوگرافی فریبا خاتمی

«فریبا خاتمی» در آثاری همچون «ساقی»، «عنتر و منتر»، «اخم نکن سرکار»، «دزد سوم»، «ماجراجویان خشن»، «خانوم‌ خانوما»، «باشرف‌ها»، «رضا موتوری»، «حادثه جویان»، «حسن فرفره»، «گرفتار»، «قصه دل‌ها»، «بازی شانس»، «سرسخت»، «دنیای قهرمانان»، «زنی به نام شراب»، «حقه بازان»، «زن‌ها و شوهرها»، «فراری»، «ول معطلی»، «آقاموچول»، «آقا دزده»، «دختر کدخدا»، «سه تا نخاله»، «نخاله قهرمان»، «میلیونر فراری»، «شانس بزرگ»، «مراد و لاله»، «دزد بانک»، «جهنم زیر پای من»، «شکوفه‌های امید»، «ابرام در پاریس»، «دوستت دارم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریبا خاتمی

«فریبا خاتمی» در آثاری همچون «ساقی»، «عنتر و منتر»، «اخم نکن سرکار»، «دزد سوم»، «ماجراجویان خشن»، «خانوم‌ خانوما»، «باشرف‌ها»، «رضا موتوری»، «حادثه جویان»، «حسن فرفره»، «گرفتار»، «قصه دل‌ها»، «بازی شانس»، «سرسخت»، «دنیای قهرمانان»، «زنی به نام شراب»، «حقه بازان»، «زن‌ها و شوهرها»، «فراری»، «ول معطلی»، «آقاموچول»، «آقا دزده»، «دختر کدخدا»، «سه تا نخاله»، «نخاله قهرمان»، «میلیونر فراری»، «شانس بزرگ»، «مراد و لاله»، «دزد بانک»، «جهنم زیر پای من»، «شکوفه‌های امید»، «ابرام در پاریس»، «دوستت دارم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریبا خاتمی

آخرین مشارکت های کاربران