بیوگرافی کامل فریبا خاتمی

متن کامل بیوگرافی فریبا خاتمی

«فریبا خاتمی» در آثاری همچون «ساقی»، «عنتر و منتر»، «دزد سوم»، «اخم نکن سرکار»، «ماجراجویان خشن»، «خانوم‌ خانوما»، «باشرف‌ها»، «حادثه جویان»، «حسن فرفره»، «رضا موتوری»، «قصه دل‌ها»، «گرفتار»، «سرسخت»، «بازی شانس»، «حقه بازان»، «زن‌ها و شوهرها»، «دنیای قهرمانان»، «زنی به نام شراب»، «فراری»، «ول معطلی»، «نخاله قهرمان»، «میلیونر فراری»، «آقاموچول»، «آقا دزده»، «دختر کدخدا»، «سه تا نخاله»، «شانس بزرگ»، «مراد و لاله»، «دزد بانک»، «جهنم زیر پای من»، «شکوفه‌های امید»، «ابرام در پاریس»، «دوستت دارم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریبا خاتمی

«فریبا خاتمی» در آثاری همچون «ساقی»، «عنتر و منتر»، «دزد سوم»، «اخم نکن سرکار»، «ماجراجویان خشن»، «خانوم‌ خانوما»، «باشرف‌ها»، «حادثه جویان»، «حسن فرفره»، «رضا موتوری»، «قصه دل‌ها»، «گرفتار»، «سرسخت»، «بازی شانس»، «حقه بازان»، «زن‌ها و شوهرها»، «دنیای قهرمانان»، «زنی به نام شراب»، «فراری»، «ول معطلی»، «نخاله قهرمان»، «میلیونر فراری»، «آقاموچول»، «آقا دزده»، «دختر کدخدا»، «سه تا نخاله»، «شانس بزرگ»، «مراد و لاله»، «دزد بانک»، «جهنم زیر پای من»، «شکوفه‌های امید»، «ابرام در پاریس»، «دوستت دارم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریبا خاتمی

آخرین مشارکت های کاربران