بیوگرافی کامل فریبا خاتمی

متن کامل بیوگرافی فریبا خاتمی

«فریبا خاتمی» در آثاری همچون «ساقی»، «عنتر و منتر»، «دزد سوم»، «اخم نکن سرکار»، «ماجراجویان خشن»، «باشرف‌ها»، «خانوم‌ خانوما»، «حسن فرفره»، «رضا موتوری»، «حادثه جویان»، «قصه دل‌ها»، «گرفتار»، «سرسخت»، «بازی شانس»، «زن‌ها و شوهرها»، «دنیای قهرمانان»، «زنی به نام شراب»، «حقه بازان»، «فراری»، «ول معطلی»، «میلیونر فراری»، «آقاموچول»، «آقا دزده»، «دختر کدخدا»، «سه تا نخاله»، «نخاله قهرمان»، «شانس بزرگ»، «مراد و لاله»، «دزد بانک»، «جهنم زیر پای من»، «شکوفه‌های امید»، «ابرام در پاریس»، «دوستت دارم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریبا خاتمی

«فریبا خاتمی» در آثاری همچون «ساقی»، «عنتر و منتر»، «دزد سوم»، «اخم نکن سرکار»، «ماجراجویان خشن»، «باشرف‌ها»، «خانوم‌ خانوما»، «حسن فرفره»، «رضا موتوری»، «حادثه جویان»، «قصه دل‌ها»، «گرفتار»، «سرسخت»، «بازی شانس»، «زن‌ها و شوهرها»، «دنیای قهرمانان»، «زنی به نام شراب»، «حقه بازان»، «فراری»، «ول معطلی»، «میلیونر فراری»، «آقاموچول»، «آقا دزده»، «دختر کدخدا»، «سه تا نخاله»، «نخاله قهرمان»، «شانس بزرگ»، «مراد و لاله»، «دزد بانک»، «جهنم زیر پای من»، «شکوفه‌های امید»، «ابرام در پاریس»، «دوستت دارم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریبا خاتمی

آخرین مشارکت های کاربران