بیوگرافی کامل فریبا خاتمی

متن کامل بیوگرافی فریبا خاتمی

«فریبا خاتمی» در آثاری همچون «ساقی»، «عنتر و منتر»، «دزد سوم»، «اخم نکن سرکار»، «ماجراجویان خشن»، «خانوم‌ خانوما»، «باشرف‌ها»، «رضا موتوری»، «حادثه جویان»، «حسن فرفره»، «قصه دل‌ها»، «گرفتار»، «بازی شانس»، «سرسخت»، «دنیای قهرمانان»، «زنی به نام شراب»، «حقه بازان»، «زن‌ها و شوهرها»، «فراری»، «ول معطلی»، «سه تا نخاله»، «نخاله قهرمان»، «میلیونر فراری»، «آقاموچول»، «آقا دزده»، «دختر کدخدا»، «دزد بانک»، «شانس بزرگ»، «مراد و لاله»، «جهنم زیر پای من»، «شکوفه‌های امید»، «ابرام در پاریس»، «دوستت دارم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریبا خاتمی

«فریبا خاتمی» در آثاری همچون «ساقی»، «عنتر و منتر»، «دزد سوم»، «اخم نکن سرکار»، «ماجراجویان خشن»، «خانوم‌ خانوما»، «باشرف‌ها»، «رضا موتوری»، «حادثه جویان»، «حسن فرفره»، «قصه دل‌ها»، «گرفتار»، «بازی شانس»، «سرسخت»، «دنیای قهرمانان»، «زنی به نام شراب»، «حقه بازان»، «زن‌ها و شوهرها»، «فراری»، «ول معطلی»، «سه تا نخاله»، «نخاله قهرمان»، «میلیونر فراری»، «آقاموچول»، «آقا دزده»، «دختر کدخدا»، «دزد بانک»، «شانس بزرگ»، «مراد و لاله»، «جهنم زیر پای من»، «شکوفه‌های امید»، «ابرام در پاریس»، «دوستت دارم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریبا خاتمی

آخرین مشارکت های کاربران