بیوگرافی کامل روح‌الله مفیدی

متن کامل بیوگرافی روح‌الله مفیدی

«روح‌الله مفیدی» در آثاری همچون «هیچکی بابا نمی‌شه»، «یه حبه قند»، «یه جیب پر پول»، «مدرسه خورشید»، «ثقه الاسلام»، «بدلکاران»، «شب روباه»، «سرحد»، «الو الو من جوجوام»، «رویای نیمه شب تابستان»، «دیوانه وار»، «ضربه آخر»، «یک مرد یک خرس»، «راه و بی‌راه»، «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند»، «حکایت آن مرد خوشبخت»، «مهاجران»، «روز باشکوه»، «پاییزان»، «بازجویی یک جنایت»، «پسرک»، «کلک نزن خوشگله»، «دایی جان ناپلئون»، «وقتی که آسمان بشکافد»، «رقیب»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «مرغ و همسایه»، «دروغ‌گوی کوچولو»، «عیالوار»، «خیالاتی»، «تنگسیر»، «دل خودش می‌خواد»، «حسن‌سیاه»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «حکیم‌باشی»، «شیر تو شیر»، «راز درخت سنجد»، «درشکه‌چی»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه»، «محلل»، «بدنام»، «گدایان تهران»، «مامور دوجانبه»، «مرد ده میلیون تومانی»، «افسانه دهکده»، «انسان‌ها»، «چهار تا شیطون»، «گل گم‌شده»، «صد کیلو داماد»، «دختر همسایه»، «بیم و امید»، «آقا جنی شده»، «پریچهر»، «دو نیمه سیب»، «وسوسه»، «مقاومت»، «بی‌بی چلچله»، «شب مکافات»، «ملخ زدگان»، «بنفشه‌زار»، «رهایی»، «تشنه‌ها»، «لیلی و مجنون»، «شارلاتان»، «سایه»، «تنوره دیو»، «تفنگ شکسته»، «سه تا بزن بهادر»، «جلاد»، «خداداد»، «پنجه»، «بچه ننه» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی روح‌الله مفیدی

«روح‌الله مفیدی» در آثاری همچون «هیچکی بابا نمی‌شه»، «یه حبه قند»، «یه جیب پر پول»، «مدرسه خورشید»، «ثقه الاسلام»، «بدلکاران»، «شب روباه»، «سرحد»، «الو الو من جوجوام»، «رویای نیمه شب تابستان»، «دیوانه وار»، «ضربه آخر»، «یک مرد یک خرس»، «راه و بی‌راه»، «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند»، «حکایت آن مرد خوشبخت»، «مهاجران»، «روز باشکوه»، «پاییزان»، «بازجویی یک جنایت»، «پسرک»، «کلک نزن خوشگله»، «دایی جان ناپلئون»، «وقتی که آسمان بشکافد»، «رقیب»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «مرغ و همسایه»، «دروغ‌گوی کوچولو»، «عیالوار»، «خیالاتی»، «تنگسیر»، «دل خودش می‌خواد»، «حسن‌سیاه»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «حکیم‌باشی»، «شیر تو شیر»، «راز درخت سنجد»، «درشکه‌چی»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه»، «محلل»، «بدنام»، «گدایان تهران»، «مامور دوجانبه»، «مرد ده میلیون تومانی»، «افسانه دهکده»، «انسان‌ها»، «چهار تا شیطون»، «گل گم‌شده»، «صد کیلو داماد»، «دختر همسایه»، «بیم و امید»، «آقا جنی شده»، «پریچهر»، «دو نیمه سیب»، «وسوسه»، «مقاومت»، «بی‌بی چلچله»، «شب مکافات»، «ملخ زدگان»، «بنفشه‌زار»، «رهایی»، «تشنه‌ها»، «لیلی و مجنون»، «شارلاتان»، «سایه»، «تنوره دیو»، «تفنگ شکسته»، «سه تا بزن بهادر»، «جلاد»، «خداداد»، «پنجه»، «بچه ننه» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
7.0
1389
7.0
1388
0.0
1381
0.0
1378
7.0
1376
7.0
1375
0.0
1375
6.7
1373
0.0
1373
0.0
1373
0.0
1372
7.2
1371
0.0
1370
5.7
1370
0.0
1369
0.0
1369
7.0
1367
7.0
1366
7.0
1361
7.0
1355
7.0
1355
7.0
1355
7.0
1355
0.0
1354
7.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1345
7.0
1345
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
7.0
1341
0.0
1340
0.0
1340
0.0
1339
7.0
1338
0.0
1330
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های روح‌الله مفیدی

آخرین مشارکت های کاربران