بیوگرافی کامل انوش نصر

متن کامل بیوگرافی انوش نصر

«انوش نصر» در آثاری همچون «بهترین سال‌های زندگی ما»، «می‌زاک(بچه من)»، «زمانی برای دوست داشتن»، «همیشه پای یک زن در میان است!»، «در مه بخوان»، «مرغابی وحشی»، «قربانی»، «ای ایران»، «سردار جنگل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی انوش نصر

«انوش نصر» در آثاری همچون «بهترین سال‌های زندگی ما»، «می‌زاک(بچه من)»، «زمانی برای دوست داشتن»، «همیشه پای یک زن در میان است!»، «در مه بخوان»، «مرغابی وحشی»، «قربانی»، «ای ایران»، «سردار جنگل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های انوش نصر