بیوگرافی کامل اسماعیل داورفر

وفات: 14 اردیبهشت 1387

متن کامل بیوگرافی اسماعیل داورفر

«اسماعیل داورفر» در آثاری همچون «آژانس دوستی»، «روز فرشته»، «پادزهر»، «عیالوار»، «آقای بخشدار»، «زیر بام های شهر»، «افسون»، «لنگرگاه»، «وکیل اول»، «تاتوره»، «سرایدار(خواب‌نامه رحمان)»، «دایی جان ناپلئون»، «سلطان صاحبقران»، «آپارتمان‌ نشین‌ها / غبار نشین‌ها»، «صادق‌کرده»، «آقای هالو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اسماعیل داورفر

«اسماعیل داورفر» در آثاری همچون «آژانس دوستی»، «روز فرشته»، «پادزهر»، «عیالوار»، «آقای بخشدار»، «زیر بام های شهر»، «افسون»، «لنگرگاه»، «وکیل اول»، «تاتوره»، «سرایدار(خواب‌نامه رحمان)»، «دایی جان ناپلئون»، «سلطان صاحبقران»، «آپارتمان‌ نشین‌ها / غبار نشین‌ها»، «صادق‌کرده»، «آقای هالو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اسماعیل داورفر

آخرین مشارکت های کاربران