بیوگرافی کامل علی زمان دلپذیر

متن کامل بیوگرافی علی زمان دلپذیر

«علی زمان دلپذیر» در آثاری همچون «پهلوان در قرن اتم»، «دنیای پول»، «قاصد بهشت»، «طوفان در شهر ما»، «رستم و سهراب»، «پهلوان پهلوانان»، «گل‌آقا»، «خداحافظ تهران»، «شیطان در می‌زند»، «هالو»، «شانس عشق تصادف»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «مرد سرگردان»، «بامعرفت‌ها»، «یک قدم تا مرگ»، «دوستان یکرنگ»، «چشمه عشاق»، «پیمان / پیمان دوستی»، «در جست‌و‌جوی داماد»، «مروارید سیاه»، «تپه عشق»، «فریاد»، «خانه به دوشان»، «دو دل و یک دلبر»، «مردی از جنوب شهر»، «دنیای آبی»، «ماجرای شب ژانویه»، «افق روشن»، «شهر بزرگ»، «مردی در قفس»، «شانس بزرگ»، «عروس فرنگی»، «مسیر رودخانه»، «ترانه‌های روستایی»، «جاده مرگ»، «مسافری از بهشت»، «طلای سفید»، «کلاه مخملی»، «لاله آتشین»، «ساحل...دور نیست»، «سایه سرنوشت»، «مرغابی سرخ کرده»، «صفرعلی»، «آسمون جل»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «مستشار جزیره»، «برای تو» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «ساخت دکور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی زمان دلپذیر

«علی زمان دلپذیر» در آثاری همچون «پهلوان در قرن اتم»، «دنیای پول»، «قاصد بهشت»، «طوفان در شهر ما»، «رستم و سهراب»، «پهلوان پهلوانان»، «گل‌آقا»، «خداحافظ تهران»، «شیطان در می‌زند»، «هالو»، «شانس عشق تصادف»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «مرد سرگردان»، «بامعرفت‌ها»، «یک قدم تا مرگ»، «دوستان یکرنگ»، «چشمه عشاق»، «پیمان / پیمان دوستی»، «در جست‌و‌جوی داماد»، «مروارید سیاه»، «تپه عشق»، «فریاد»، «خانه به دوشان»، «دو دل و یک دلبر»، «مردی از جنوب شهر»، «دنیای آبی»، «ماجرای شب ژانویه»، «افق روشن»، «شهر بزرگ»، «مردی در قفس»، «شانس بزرگ»، «عروس فرنگی»، «مسیر رودخانه»، «ترانه‌های روستایی»، «جاده مرگ»، «مسافری از بهشت»، «طلای سفید»، «کلاه مخملی»، «لاله آتشین»، «ساحل...دور نیست»، «سایه سرنوشت»، «مرغابی سرخ کرده»، «صفرعلی»، «آسمون جل»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «مستشار جزیره»، «برای تو» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «ساخت دکور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1350
7.0
1344
7.0
1338
0.0
1337
0.0
1336
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی زمان دلپذیر

آخرین مشارکت های کاربران