بیوگرافی کامل پروین دولت شاهی

متن کامل بیوگرافی پروین دولت شاهی

«پروین دولت شاهی» در آثاری همچون «ایتالیا ایتالیا»، «تحفه‌ها»، «بیدار در شهر»، «صمد آرتیست می‌شود»، «مظفر»، «بلوچ»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «آدمک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پروین دولت شاهی

«پروین دولت شاهی» در آثاری همچون «ایتالیا ایتالیا»، «تحفه‌ها»، «بیدار در شهر»، «صمد آرتیست می‌شود»، «مظفر»، «بلوچ»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «آدمک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پروین دولت شاهی

آخرین مشارکت های کاربران