بیوگرافی کامل دینامیک

متن کامل بیوگرافی دینامیک

« دینامیک» در آثاری همچون «مادر دوستت دارم»، «هدف»، «خداحافظ تهران»، «قفس»، «مظفر»، «پسرخوانده»، «قصه شب» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی دینامیک

« دینامیک» در آثاری همچون «مادر دوستت دارم»، «هدف»، «خداحافظ تهران»، «قفس»، «مظفر»، «پسرخوانده»، «قصه شب» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1345
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1353
6.9
1353
0.0
1352
0.0
1352
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های دینامیک